Clánky - seznam - Index of articles

Právní stát a FBI

Bushka Bryndová, 2001

http://www.britskelisty.cz/0107/20010710a.html#09

Americký investigativní žurnalista Paul Wolf se již v minulosti proslavil kritickými články o nekalých praktikách FBI a v současnosti je známý svými rešeršemi o porušování lidských práv v Latinské Americe v rámci „války proti drogám“ vedené americkou vládou pod záminkou pomoci místním, často až totalitním režimům. Latinskoamerické vlády tuto „pomoc“ až do nedávné doby vděčně přijímaly – v rámci likvidace drogových mafií se tak totiž zbavovali i svých politických protivníků. Navíc, odmítnutí spolupráce by pro dotyčnou zemi znamenalo vystavení se ekonomickému postihu ze strany USA. Teprve v posledním roce se postoje těchto vlád začaly měnit a některé z nich se dokonce vyslovily pro dekriminalizaci až legalizaci drog (Mexiko, Jamajka, Uruguay atd.), což je v přímém rozporu s oficiální americkou politikou nulové tolerance k drogám.

Zajisté k tomu přispěl i současný celosvětový trend směřující ke zmírnění postihu marihuany a k upřednostnění prevence a tzv. „harm reduction“ (snahy o zmírnění škod způsobených zneužíváním tvrdých drog) před represivním postojem. Neméně závažným důvodem však jsou i katastrofální důsledky rozprašování neselektivního pesticidu na deštný prales v Kolumbii, kde dochází k narušování ekologické rovnováhy tohoto pro lidstvo životně důležitého biotopu, který obsahuje 10 % všech druhů pozemské flóry a fauny. Nemluvě o dopadu na kolumbijské rolníky, jejichž políčka kukuřice a yuky jsou spolu s poli koky nevybíravě ničena při chemických náletech a domácí zvířectvo následkem otravy hyne. Otrava však nepostihuje jen zvířata, ale i lidi, kteří trpí zvracením, průjmy, vyrážkami a celkovým oslabením organismu následkem kontaktu s pesticidem, jehož mírnější varianta se v USA prodává s upozorněním, že se s ním má manipulovat pouze za použití rukavic a ochranných pomůcek. Kolumbijští rolníci tyto pomůcky nevlastní a ani by jim nebyly nic platné, když vrtulníky i přes supermoderní zaměřovací techniku „omylem“ postřikují přímo jejich vesnice. Více o tomto tématu v článku „Bushova dcera bez obav kouří marihuanu…“.

Paul Wolf se nedávno jako řečník zúčastnil kulatého stolu o rasismu a netoleranci pořádaného poslankyní US Kongresu Cynthií McKinneyovou, známou svými razantními postoji v otázce obrany lidských práv. S příspěvkem k diskusi vystoupila i Mary Robinsonová, vysoká komisařka pro lidská práva UN Human Rights Commission a další známé osobnosti. Požádala jsem Paula Wolfa o svolení k přeložení jeho projevu do češtiny a jeho zveřejnění v českých médiích, protože se domnívám, že dobře analyzuje praktiky FBI v 60. a 70. letech, které hrubě porušovaly lidská práva a které jsou (nejen) americkými státními bezpečnostními agenturami používané dodnes. Tyto praktiky až příliš silně připomínají ty, jež u nás používala STB proti disidentům, jak si můžete přečíst v českém překladu článku Briana Glicka „COINTELPRO Revisited“. Výsledkem programu COINTELPRO je také případ Leonarda Peltiera, indiánského aktivisty odsouzeného v roce 1977 k doživotí na základě zmanipulovaného soudního procesu, který si v ničem nezadá s proslulými procesy z padesátých let u nás. Leonard Peltier je vězněn již více než 25 let a ačkoliv sama obhajoba později připustila, že vlastně neví, kdo zabil ty dva agenty FBI, z jejichž vraždy byl obžalován. Federální úřad pro vyšetřování totiž před obhajobou zatajil důkazy v jeho prospěch včetně balistické zkoušky a poté, co byl donucen k odtajnění více než 12 000 stránek jeho vyšetřovacího spisu vyšlo najevo, že svědci, kteří vypovídali proti Peltierovi byli k tomu donuceni nátlakem a vydíráním ze strany vyšetřovatelů. Dalších 6 000 stránek tohoto přes čtvrt století starého případu je dodnes tajných pod záminkou „bezpečnosti státu“ a Peltierova obhajoba nyní žádá, aby jí byly předány a případ byl zrevidován v rámci nadcházejícího vyšetřování činnosti FBI americkou legislativou.

Po nedávných „přehmatech“ FBI, kdy mimo jiné rovněž došlo k zatajení několika tisíc stránek tentokrát u McVeighova vyšetřovacího spisu před obhajobou a k odhalení vysokého úředníka FBI jako dobrovolného ruského špióna, je totiž veřejností i mnoha politiky požadováno bezodkladné zahájení důkladného vyšetřování činnosti této instituce. Ameriku čeká po ztrátě křesla v Komisi pro lidská práva při OSN další hořká pilulka – není to poprvé, co se tato státní agentura stala předmětem zájmu vyšetřovacích komisí a již v minulosti ji následkem podobných šetření postihly rozsáhlé výměny personálu a reorganizace.

 Kulatý stůl o rasismu a netoleranci - příspěvek Paula Wolfa

Nejprve bych se chtěl připojit k těm, kteří zde již děkovali člence Kongresu paní McKinneyové a jejímu týmu za jejich vytrvalost při obraně lidských práv a za to, že se neúnavně zabývají těmito otázkami i přestože jim chybí jakákoliv politická i mediální přitažlivost. Otázky lidských práv často působí rušivě a mnoho lidí o nich nechce raději ani přemýšlet.

Minulý měsíc Spojené státy ztratily křeslo v Komisi pro lidská práva při OSN, které jim nepřetržitě patřilo již od roku 1946, kdy jej získaly díky úsilí Eleanory Rooseveltové. Jaká byla naše odpověď? Výhrůžka, že zadržíme splátky amerického dluhu vůči OSN, pokud nám toto křeslo v příštím roce nebude vráceno.*) To byla naše odpověď. Generál Powell prohlásil: „Ručím vám za to, že příští rok tam budeme zpět.“ Získal jsem tak pocit, jako bychom k získání našeho členství v Komisi pro lidská práva zpět byli odhodláni použít třeba i smrtonosné násilí, pokud by to bylo považované za nutné. Nedokážeme si připustit ztrátu postavení obránce demokracie, kterou jsme od konce druhé světové války ve světě oprávněně zaujímali.

Často jsme svědky toho, jak jedna vláda druhou kritizuje pro porušování lidských práv. Tyto útoky mají většinou politické důvody. Nikdy jsem neslyšel o vládě, která by šla do sebe a řekla, podívejme se napřed na to, jak sami dodržujeme lidská práva u nás a pokusme se s tím něco udělat.Určitě by pro nás bylo snadnější dosáhnout zlepšení situace v dodržování lidských práv u nás, než se o to pokoušet například v Číně. Proč tedy tolik stojíme o navrácení našeho křesla v Komisi pro lidská práva? Abychom mohli útočit na naše nepřátele? Proč místo toho nedáme přednost důrazu na dodržování lidských práv v naší vlastní zemi?

Existuje část našich dějin, která se ve školách příliš často neučí. Pro většinu lidí je to až příliš choulostivý námět. Je ponižující a zahanbující. Jedná se o COINTELPRO, domácí kontrašpionážní programy proti takzvaným radikálům a podvratným živlům ze šedesátých a sedmdesátých let prováděné FBI.

V jeho rámci se k získání potřebných informací používaly odposlechy, otevírání pošty, nezákonné domácí prohlídky předstíraným vloupáním. Zakládaly se nastrčené organizace, rozesílaly se falešné dopisy jménem skutečných organizací, skupiny aktivistů byly infiltrovány agenty, kteří je provokovali a rozvraceli a měli za úkol vytvářet konflikty s ostatními skupinami. Vedoucí představitelé těchto hnutí byli často vystaveni falešným obviněním z donášení, neoprávněně zatýkáni, byly proti nim vyráběny falešné důkazy, křivá svědectví a byli dokonce i vražděni. Mohlo by se zdát, že přeháním nebo zde popisuji nějakou šílenou teorii o spiknutí, ale tato fakta byla důkladně zdokumentována vlastními záznamy samotné FBI.

FBI se pustila do politického boje proti mírumilovným Američanům, kteří se podíleli na naprosto legitimních politických aktivitách. Skutečné nebezpečí ji nezajímalo, FBI vadili především lidé odmítající smířit se zaběhnutým stavem věcí - ti pro ni představovali největší hrozbu.

Dovolím si citovat z dokumentu CIA s názvem „Válka nervů proti jednotlivcům“, který pojednává o snahách CIA o svržení guatemalské vlády v roce 1954:

Síla nepřítele z velké části spočívá v jednotlivcích na klíčových pozicích v nepřátelské organizaci jako jsou například její vedoucí představitelé, mluvčí, novináři, organizátoři, ministři, vysocí státní úředníci, vojenští velitelé a štábní důstojníci apod. Veškeré snahy o poražení nepřítele se proto musí co nejvíce zaměřit na tyto klíčové jednotlivce v nepřátelském táboře.

Pokud k těmto snahám dochází bez použití fyzického násilí, hovoříme o „psychologickém boji“. Pokud jsou tyto snahy méně zaměřeny na přesvědčování těchto jednotlivců pomocí logických argumentů, ale spíš se je snaží ovlivnit prostřednictvím pronásledování, zastrašování, matení a uvádění v omyl, hovoříme o „válce nervů“.

Tato slova byla napsaná o jedné tajné operaci CIA v Guatemale, ale domácí operace COINTELPRO se od zahraničních operací CIA příliš nelišily.

Příkladem toho je případ Martina Luthera Kinga. FBI ho dlouhou dobu sledovala a nahrávala jeho rozhovory. Údajně ho i nahráli, když byl s prostitutkami. J. Edgar Hoover byl přesvědčený o tom, že obsah nahrávek „toho negra zničí“. FBI doručila nahrávku spolu s anonymním dopisem doporučujícím Kingovi, aby spáchal sebevraždu – ten se však dostal do rukou Corettě Scott Kingové. Federální úřad pro vyšetřování pak tento materiál dal k dispozici časopisům a novinám Newsweek, New York Times, LA TimesAtlanta Constitution, ale žádné z těchto médií jej nikdy nepoužilo.

Jean Sebergová byla slavná herečka, známá svými sympatiemi ke straně Černých panterů. Byla vdaná a těhotná, když FBI o ní v médiích anonymně rozšířila vykonstruované pověsti o tom, že dítě čeká s jedním z vůdců Černých panterů. Následující skandál způsobil, že dítě potratila a Sebergová poté přinesla na tiskovou konferenci skleněnou nádobu s potraceným plodem, aby ukázala, že dítě bylo bílé. Nedlouho poté spáchala sebevraždu.

Podobných příběhů by se dalo vyprávět mnoho. Obětmi programu COINTELPRO se z různých důvodů staly tisíce lidí. Koncem šedesátých let a začátkem let sedmdesátých byly v jeho rámci sledovány tisíce politických organizací. FBI se nezákonně vloupala do více než 10 000 amerických domácností, aby o jejich členech získala politicky zajímavé informace.

V roce 1971 mělo jen jedno procento informací získaných FBI co do činění s organizovaným zločinem, zatímco dvě třetiny těchto podkladů se týkaly politického sledování a potlačování politických aktivit. V letech 1960 až 1974 FBI vedla 500 000 vyšetřování takzvaných „podvratných živlů“ aniž by u jediného z těchto případů dosáhla odsouzení obžalovaného.

Federální úřad pro vyšetřování musí být povolán k odpovědnosti za toto porušování našich ústavních práv. Pokud se tak nestane, nedá se u nás mluvit o nějaké demokratické kontrole ze strany občanů. Chceme snad žít v zemi, kde jsou zpravodajské agentury postaveny nad zákon? Bojíme se snad terorismu natolik, že jsme připraveni se vzdát všech našich práv? Nepamatuji si, že bych já tak někdy učinil. Naštěstí žijeme ve svobodné zemi a je naší občanskou povinností podávat svědectví o nepravostech a křivdách a vyžadovat jejich nápravu.

*) Poznámka JČ: Namísto Spojených států zasedly v Komisi OSN pro lidská práva vlády zemí, které se provinily genocidou proti vlastnímu obyvatelstvu, viz tento text.

 

 

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.