Dekriminalizace marihuany

v České republice

V roce  1999 vstoupil v platnost naprosto nesmyslný protidrogový zákon, o jehož prosazení se zasloužili lidé, kteří této problematice vůbec nerozumí, a jenž počítá se stejnými tresty za držení (pěstování) marihuany (cannabisu neboli konopí), jako za držení a výrobu tvrdých (návykových) drog. V důsledku snahy KDU-ČSL v čele s poslancem Severou o prosazení dnešního protidrogového zákona byli odsouzeni mladí lidé do vězení jen za to, že si vypěstovali několik sazenic marihuany a vykouřili ji se svými sice mladými, ale podle zákona dospělými vrstevníky. Bývalý prezident České republiky Václav Havel téměř ve všech těchto případech uděloval odsouzeným milost, ale nikde není zaručeno, že jeho následovníci budou v této praxi pokračovat. Hlavním argumentem zastánců novely zákona bylo, že policie v ní získá nástroj, který jí umožní efektivněji stíhat dealery s tvrdými drogami. Médii pak proběhla prohlášení příslušníků represivních složek slibujících, že policie nebude utrácet peníze daňových poplatníků za stíhání drobných pěstitelů marihuany, ale bude se věnovat pronásledování dealerů a výrobců tvrdých drog.

Navštivte web amerických policistů, kteří jsou proti válce proti drogám!

Law Enforcement Against Prohibition

Dopady Severova zákona

Bohužel, jak se ukázalo, byly to jen sliby do větru! O analýze dopadu Severovy novely protidrogového zákona si můžete přečíst na této stránce, nebo si stáhnout její text (je ve formátu PDF, ke kterému potřebujete Acrobat Reader). Drogové dealery dnes najdete na stejných místech jako dříve a jediným viditelným výsledkem novely zákona bylo zvýšení zisků mafie, neboť ceny drog stouply, aniž by poklesla jejich spotřeba. Zvýšil se však výskyt žloutenky typu B a C (přenášené krví) mezi závislými narkomany, kteří se začali bát chodit do protidrogových poraden. Bojí se mladí, bojí se i jejich rodiče a jejich strach je pak vede až k nelidskému chování.

V roce 2000 novinář Jiří X. Doležal, který se již po léta věnuje psaní knih a článků o marihuaně a jejím postavení v naší společnosti zjistil, že od 1. září 1999 u nás seděl ve vězení mladý muž (23 let) za to, že si vypěstoval několik rostlin cannabisu a vykouřil je se svojí dívkou a kamarády. Vzal všechnu vinu na sebe, aby je ochránil. Byl odsouzen k nepodmíněnému trestu, který se mu podstatně prodloužil vzhledem k tomu, že již předtím byl v podmínce za zfalšování platnosti neschopenky (prodloužení o 3 dny) během civilní služby. Rodina pocházela z malého města a v obavě před ještě větším skandálem syna raději nechala pěkně potichu sedět ve vězení. Tak tam ten kluk ve svých 23 letech trávil dlouhé měsíce, které v tomto věku připadají jako roky, právě ty roky, které by měly být těmi nejkrásnějšími v životě.

Zásluhou Jiřího X. Doležala vznikly 24. července 2000 webové stránky na adrese www.koukat.cz, jejichž rolí mimo jiné byla i role jakéhosi "hlídacího psa" případů zneužívání zmíněného protidrogového zákona proti lidem, kteří marihuanu pouze konzumují, ale neprodávají. Později tuto toli převzal tehdy ustavený "konopný ombudsman" Marek Jehlička. Redakce KOUKAT tedy připravila elektronickou petici žádající o milost pro dotyčného mladého muže, adresovanou Václavu Havlovi. Její text (mnou napsaný) si můžete přečíst níže. Petici podepsalo více než 6 000 lidí, ale Václav Havel mu stejně milost nedal - říkalo se, že důvodem mohl být fakt, že dotyčného mladého muže považoval za recidivistu, a těm se milost prezidenta republiky přece neuděluje.

Kolik z nás si kdy zfalšovalo omluvný list či neschopenku? Myslím, že takových bylo dost (včetně mne za mladých let :o)), ale to snad není důvod k tomu, aby byl člověk považován za nenapravitelného zločince. Mějte prosím na mysli, že ve vězení zcela zbytečně a nespravedlivě seděl jeden velmi mladý člověk a pokud máte děti v jeho věku, pamatujte, že něco podobného by se možná mohlo stát i jim!

Řekněte NE prohibici!

Má oblíbená květinkaNěkteré drogy nejsou zakázané, protože jsou nebezpečné,
ale jsou nebezpečné, protože jsou zakázané."
Dr. Ivan Douda

Marihuana je droga stejně jako alkohol a tabák a podobné je i její užívání za účelem relaxace. Na rozdíl od nich však není nebezpečně návyková (podle závěrů vědeckých studií je méně návyková než káva) a její negativní dopad na lidská organismus je nesrovnatelně menší - proto se označuje jako "měkká droga". Samozřejmě, že podobně jako je tomu u výše zmíněných legálních drog, její užívání příliš mladými jedinci, jejichž organismus ještě prochází vývojem, je silně nežádoucí a může mít velmi negativní důsledky. Stejně tak platí, že její užívání v příliš velkých a častých dávkách nikomu moc neprospěje. S drogami je třeba naučit se zacházet, užívat je s rozumem, a nikoliv je zneužívat - pak teprve vám přinesou něco pozitivního. Nakonec každý trochu zkušenější konzument alkoholu ví, že pít se člověk musí naučit a musí se při tom respektovat jisté zásady. Něco podobného platí i pro rekreační užívání konopí. Hulit se prostě musí naučit - a především: HULIT S MÍROU!

Konopí má výrazné léčebné účinky u pacientů trpících roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, pomáhá pacientům s rakovinou, AIDS, zeleným zákalem, astmatem a ulevuje při bolestech kloubů. V červenci 2001 v Kanadě vstoupil v platnost zákon umožňující léčbu marihuanou a nemocným je k dispozici na lékařský předpis v lékárnách. Pokud se o marihuaně a konopí vůbec chcete dozvědět víc, přečtěte si články a dokumenty na tomto webu nebo navštivte tyto odkazy.

O různých vědeckých studiích, které posuzovaly zdravotní a společenskou škodlivost užívání marihuany si můžete přečíst (nejenom) v mých výše zmíněných článcích. Vyplývá z nich, že účinky marihuany na lidský organismus jsou daleko méně škodlivé než účinky zcela legálního alkoholu. Navíc, pokud si mladí lidé cannabis sami pěstují a dělí se o něj s přáteli, nepotřebují marihuanu kupovat u dealerů, kteří by jim mohli nabídnout i nesrovnatelně nebezpečnější tvrdé drogy. Vezmu-li v úvahu míru, v jaké je kouření marihuany rozšířené mezi  mladými lidmi, musím konstatovat, že současná legislativa dává stigma zločinců části mladé generace, která často jen nárazově užívá marihuanu (odhaduje se na 40-80 %, podle lokality). A zamyslím-li se nad jejich dnes již vžitou nedůvěrou v politiku a politiky této země, pak tato absurdně represivní legislativa může docílit pouze vytvoření ještě větší propasti mezi generacemi.

Žijeme v demokratickém zřízení, kde by zákony měly být v souladu se zájmy obyvatelstva. Myslím, že starší generace často zapomíná, že mladí lidé mají stejné právo na to, aby žili podle svých představ jako ti dříve narození. To, že nejsou příliš viditelní v našem politickém dění přece neznamená, že neexistují! Třeba jen shledávají politiku příliš špinavou a nudnou a domnívají se, že jim nic dobrého nemůže nabídnout. Ani se jim nemůžeme moc divit...

Chcete-li tento neutěšený stav věcí změnit a něco podniknout ve prospěch dekriminalizace pěstování a držení marihuany pro vlastní potřebu, zjistěte si, který poslanec patří do vaší oblasti (třeba na adrese www.psp.cz) a zeptejte se jej, jaký má na dekriminalizaci marihuany názor a z jakých zdrojů si o ní vytvořil obrázek. Pokud mi zákonodárcovu odpověď pošlete, uveřejním ji na internetu, aby lidé s racionálním přístupem k drogám si mohli udělat jasno, které politiky mají volit.

Pejřilova novela

V roce 2001 jsem spolupracovala s tehdejším poslancem Františkem Pejřilem (ODS) na otázce dekriminalizace marihuany u nás. Českému parlamentu byl na konci roku předložen návrh novelizace stávajícího represivního protidrogového zákona. Jeho součástí bylo rozdělení drog na měkké a tvrdé a dekriminalizace pěstování a držení marihuany neboli cannabisu (samičí květenství a listy konopí indického či setého s obsahem aktivní složky THC větším než 0,3% - po vstupu do EU bylo sníženo na 0,2%) pro vlastní potřebu a léčebné účely.

K tomu aby nový zákon prošel, bylo nutné vytvořit takový tlak veřejného mínění, který by poslance upozornil na sílící toleranci vůči této měkké droze v naší společnosti a přiměl je ke skutečnému zamyšlení nad užitečností její represe. Naprostá většina veřejných debat na toto téma však většinou přecházela  v přetahování se drogovými statistikami, kromě toho na politické úrovni lidmi z odborného hlediska naprosto neoprávněnými řešit danou problematiku. V konečném důsledku to přinášelo zvyšování hysterie a neslo s sebou neustálé spojování této rostliny s pojmem "drogy" z kategorie nebezpečných drog. Pejřilův pokus o nastolení vlády zdravého rozumu v našem zákonodárství tehdy selhal a návrh zákona byl ke konci roku 2001 sněmovnou zamítnut již v prvním čtení.

Seznamte se s výsledky průzkumu veřejného mínění z roku 1999, který názorně ukazuje, jaká propast před pár lety zela a nepochybně dosud zeje mezi generacemi v otázce zkušeností s drogami. Široká veřejnost o drogách stále moc neví a dá se bohužel říct, že vláda ani nedělá nic, aby se tento stav napravil. Na jaře roku 2002 se vláda rozhodla zavést do médií cenzuru (viz novela trestního zákona - § 188a) v otázce drog a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dokonce doporučila regulaci internetu. Tehdejší rozjitřená atmosféra pak způsobila, že televize Prima zrušila plánovanou Saunu o léčebných účincích marihuany, aby se nedostala do rozporu s § 188a (od července, kdy začal platit nový zákon, se horní sazba zvýšila až na 5 let). Stalo se tak po prohlášení mluvčí ministerstva spravedlnosti, že se začnou stíhat umělci, kteří se kladně vyjadřují o marihuaně.

[listecek]Petice Bushky Bryndové prezidentu Václavu Havlovi

 

Vážený pane prezidente,

Obracíme se na Vás s žádostí o udělení milosti třiadvacetiletému M. Berkovi, odsouzenému na osm měsíců nepodmíněného vězení za vypěstování několika rostlin konopí a jejich následnou konzumaci ve společnosti několika kamarádů.

Domníváme se, že v zemi, kde policisté obchodují se zabavenými tvrdými drogami, místo aby je podle zákona zničili, a kde učitelky dostávají podmíněné tresty za obchod s tvrdými drogami, a ani jim není udělen doživotní zákaz práce s dětmi, je takový trest naprosto neadekvátní, hluboce nespravedlivý a v přímém rozporu se základními lidskými právy.

Rovněž se domníváme, že zákon postihující pěstování a konzumaci konopí pro vlastní spotřebu dospělými lidmi je nesmyslný a jeho dopad kontraproduktivní, neboť jen snižuje úctu především mladé generace k právu ve všeobecném smyslu slova. I přes veškeré snahy zákonodárců je totiž nezvratným faktem to, že velká část dnešních mladých lidí již přijala konzumaci konopí za nedílnou součást svého životního stylu a jakákoliv represe v tomto ohledu jen posiluje jejich nedůvěru k současné politické garnituře a přispívá k rozšiřování propasti mezi generacemi. Nehledě na to, že konopí má výrazné léčivé účinky, nedosažitelné klasickou farmakologií, a jeho negativní dopad na psychiku člověka je ve srovnání s tvrdými drogami naprosto mizivý. Konopí je rostlina, kterou lidstvo používá již po dobu nejméně 5 000 let, a lidé pod jeho vlivem nepáchají těžké zločiny. Což se zajisté nedá říci o jiné, zákonem povolené tvrdé droze, jíž je alkohol.

Obavy našich zákonodárců tvrdících, že Česká republika je povinna mít represivní legislativu v otázce konopí proto, aby neohrozila svůj vstup do Evropské unie, jsou bezpředmětné, protože v mnohých členských zemích EU došlo během posledních let k výraznému změkčení přístupu místních právních systémů ke konopí, zatím co naše země se vydala opačným směrem.

Obracíme se na Vás, Vážený pane prezidente, jako na člověka, který zasvětil svůj život boji za lidská práva a přinesl mu nemalé oběti. Věříme, že člověk s Vaší životní zkušeností a s Vaším smyslem pro spravedlnost bude mít pochopení pro naše argumenty a naší žádosti vyhoví.

S úctou,

níže podepsaní

(petici podepsalo více než 6000 lidí všech věkových kategorií)