Nový zákon proti šíření

toxikománie - § 188a

Nový zákon proti šíření toxikománie - § 188a

CENZURA POČESKU S EVROPSKOU PŘÍCHUTÍ

26. BŘEZNA 2002, Bushka Bryndová
ČT1 v Událostech z neděle 24. března 2002 přinesla jako druhou zprávu dne reportáž o schválení nového znění paragrafu 188a trestního zákona o šíření toxikománie (transkript reportáže). Novelizace spočívá ve specifikaci způsobů tohoto šíření - konkrétně jsou zmíněné tisk, film, rozhlas, televize, veřejně přístupná počítačová síť - a ve zvýšení trestní sazby pro tyto způsoby na 1-5 let. Z této reportáže České televize vyplývá, že by tedy již od 1. července 2002 mělo být zakázané například i šíření hudebních nahrávek jako "Zelený list" od Švihadla, prakticky většina reggae hudby, filmy jako "Jízda", mnohá díla světové literatury, a činnost by musela ukončit velká část českých webů, včetně tohoto!

Z rozhovoru s vedoucí oddělení trestní legislativy na ministerstvu spravedlnosti Květuší Bednaříkovou vyplývá, že vláda to s postihem umělců zřejmě myslí naprosto vážně:

Otázka: Pokud např. na internetu zveřejním větu: Tráva je super, překročím tím zákon?

Odpověď: Ano, toto by bylo zcela jednoznačně důvodem pro zahájení trestního řízení, protože by se jednalo o trestný čin.

Otázka: Kolik bych za to dostal?

Odpověď: Já samozřejmě nemůžu předjímatžádná rozhodnutí soudu, ale sazba je v rozpětí jednoho až pěti let odnětí svobody.

Otázka: Týká se to i uměleckých děl?

Odpověď: Ano.

Otázka: A kdo a jak bude posuzovat, zda došlo např. v písňových textech k překročení zákona?

Odpověď: Na to se budou muset hledat odborníci, kteří se věnují této problematice a kteří to zodpovědně posoudí.

Tragikomické na tom všem je, že tato nová právní úprava je svým navrhovatelem, Ministerstvem spravedlnosti ČR, odůvodněna potřebou sladit naší legislativu se zákony Evropské unie. Právě té Evropské unie, kde Lionel Jospin, francouzský premiér a kandidát na prezidenta za socialisty, 26. března 2002 prohlásil, že pokud vyhraje, tak se zasadí o praktickou dekriminalizaci uživatelů marihuany a hašiše. Kdyby Francie dekriminalizovala, Američané by přišli o posledního významného zastánce jejich represivní politiky v Evropě. Ve Francii jsou asi 4 milióny huličů a tamní socialističtí politici pochopili, že představují slušný potenciál volebních hlasů, a tak přišli s dekriminalizací marihuany. Jaký to rozdíl proti naší ČSSD (obdobné politické orientace), která se za stejným cílem vydala naprosto opačnou cestou. Jospin byl vždy velkým Špidlovým vzorem, tak by si z něj měl vzít příklad i v této otázce!  Belgie v loňském roce povolila pěstování a držení marihuany pro vlastní potřebu, Velká Británie její držení pro osobní potřebu již de facto dekriminalizovala přeřazením marihuany do skupiny C - mezi nejslabší drogy a považuje ji za méně škodlivou než alkohol a nikotin.  O praktické toleranci marihuany v zemích Evropské unie by se dalo pokračovat i dále - celkový přehled si můžete udělat po přečtení článků na toto téma na mém webu nebo na stránkách serveru Legalizace.cz. Nakonec, stačí si zajet do Holandska a přesvědčíte se o tom na vlastní oči i nos. :o))

Bylo by možné namítnout, že zákony v duchu směrnice 496X0750 v Evropské unii již platí a k výše uvedeným excesům nedochází. Zakopaný pes je však v tom, že náš zákon na marihuanu hledí stejně přísně jako na heroin, pervitin a jiné tvrdé drogy a na rozdíl od mnohých evropských právních systémů neumožňuje upuštění od postihu v případě, kdy čin není svou společenskou nebezpečností závažný. Pak není divu, že kvůli obavám z obvinění ze šíření toxikománie podle dnes platného zákona byl v březnu na radu právníka zrušen připravovaný pořad Sauny v TV Prima na téma "Marihuana mi pomohla", který měl veřejnosti představit lidi, léčící si marihuanou astma, roztroušenou sklerózu, zelený zákal atd. Jestliže novela projde, bude tím prakticky uvaleno totální embargo na jakoukoliv veřejnou diskusi o léčivých účincích marihuany. Vždyť již dnes je pouhé konstatování faktu, že marihuana může pomoci nemocným, opatrnými právníky považováno za nebezpečné.

Hrozí však ještě druhý vážný důsledek - velká část nejen mladých lidí by totiž kvůli této novele mohla ztratit sympatie pro vstup do Evropské unie. Starší generace je již ke vstupu do EU značně odmítavá a teď hrozí, že přibudou i ti mladí, kteří jsou jen pár měsíců od voleb na pokraji naprosté ztráty důvěry v naše politiky, víry v demokracii a ve vytvoření občanské společnosti v naší zemi. Mnozí mladí lidé tuto novelu považují za pokus o cenzuru, pokrytecky zdůvodňovaný vstupem do EU, a za důkaz naprosté odtrženosti našich politiků od běžného života. Ti by totiž jinak věděli, že marihuanu dnes kouří či jinak užívá nejen víc než polovina mladých lidí, ale také čím dál tím víc lidí ze starší generace, ať již pro relaxaci (často místo alkoholu, který jim již nedělá dobře), nebo pro její léčebné účely. Jointy kolují nejen v klubech pro mladé, ale čím dál častěji i mezi štamgasty ve venkovských hospodách. Jediní, kdo o tom u nás ještě neví, jsou zdá se naši zákonodárci.

Vláda se již přesvědčila o neúčinnosti Severovy represivní  novely, která s paragrafem 188a původně přišla (a v ní bylo šíření toxikománie postihováno "jen" 1-3 lety vězení a nevztahovalo se konkrétně na média - více o dopadu Severovy novely v konkrétním případu jednoho mladého muže na stránce "Dekriminalizace"). Pokud se o vyhodnocení celkového dopadu této novely chcete dozvědět více, přečtěte si tento starší článek z iDnes, který je shrnuje. Celé hodnocení s názvem "Analýza dopadů novelizace drogové legislativy", vypracované Meziresortní protidrogovou komisí si můžete stáhnout ve formátu PDF (pokud ještě tento software nemáte, stáhněte si zdarma Acrobat Reader).

Avšak nejvážnější důvod ke znepokojení vidím v postoji ministerstva spravedlnosti. Za situace, kdy hrozivě stoupá konzumace tvrdých drog mezi naší mládeží, často i ve školním věku, mluvčí tohoto ministerstva vyhrožuje, že novelu zákona úřady využijí k pronásledování umělců, kteří zpívají o marihuaně. O tom, že novela zpřísní stíhání dealerů s tvrdými drogami, kteří je nabízejí přes Internet, však nepadlo ani slovo. Přestože to byl původní úmysl, který zákonodárci měli při jeho schvalování, a je to také smyslem již zmíněné směrnice EU.

Ministerstvo spravedlnosti již předem očekává celou řadu soudních sporů, které by později měly sloužit jako precedenty pro posuzování případů a stanovení hranice, kdy určitý čin šířením toxikománie je či není. Vzhledem ke kvalitě práce naší justice je to poněkud hrozivá představa. Nemluvě o tom, kolik by vypracování všech těch posudků a vedení soudních procesů stálo státní pokladnu peněz. Svoboda uměleckého projevu je v našich zákonech chráněná, takže navíc by ty soudní procesy prohráli a stát by zcela zbytečně vyhodil peníze. Na své by si pak přišli jen dotyční experti, pro něž by to byl výnosný byznys.

Zajímavé je srovnání nynějšího postoje MS s racionálním postojem předešlého "Motejlova" ministerstva, který zazněl na semináři "Marihuana a zákon" pořádaném v Poslanecké sněmovně ČR v červnu roku 2001. Vedle postojů různých ministerstev tam byly i příspěvky nejuznávanějších českých odborníků na drogy - předsedy Meziresortní protidrogové komise Josefa Radimeckého a Dr. Tomáše Zábranského, zpracovatele výše zmíněné analýzy dopadu stávající úpravy drogového zákona, objednané vládou.

Z věty: "Patrně budeme velmi muset zvážnit to, co říkají, jak se chovají, jaké vzory mládeži poskytují," pronesené mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR na mne zavanul duch diktatury proletariátu. Jak si vůbec toto, či jakékoliv jiné ministerstvo dovoluje se domnívat, že má právo jakkoliv posuzovat "vhodnost" či "nevhodnost" umělců pro mladé lidi? Jaká neuvěřitelná arogance, která je v přímém protikladu s demokratickými principy!

Kladu si otázku, jestli výroky mluvčí MS skutečně vyjadřují postoj tohoto ministerstva, nebo pouze její osobní názor. Protože pokud slova paní Chaloupkové odrážejí oficiální výklad § 188a této novely jejím ministerstvem, tak je situace skutečně vážná. Nejen pro konzumenty marihuany a jejich sympatizanty, ale především pro lidská práva VŠECH občanů této země. Ještě je další otázka, a to jestli celý tento humbuk kolem pronásledování umělců není jen součástí volební kampaně ČSSD, jakýmsi neohrabaným pokusem o získání hlasů těch voličů, kteří toho o drogové problematice moc nevědí. O tom, že je jich bohužel většina, se můžete přesvědčit ve výzkumu veřejného mínění z roku 1999 o vztahu veřejnosti k marihuaně a její legalizaci na stránce "IVVM 1999". Ať je to tak nebo onak, ve všech případech je toto prohlášení ministerstva spravedlnosti dalším důkazem pokleslosti politických mravů v naší zemi, která zvláště v citlivém období těsně před volbami může mít za důsledek ještě větší znechucení voličů a prázdné volební místnosti.

Znění této novely je zajímavé z toho hlediska, že protože se v ní hovoří o "jiných návykových látkách než alkoholu" a nikoliv o omamných látkách a jedech - tak by se tento zákon musel vztahovat i na silně návykový tabák a jakákoliv reklama na cigarety by ho porušovala. Dovedeno ad absurdum, by se pak za šíření toxikománie mohlo považovat i pozvání na kávu nebo nabídnutí čokolády - obě tyto poživatiny totiž obsahují značně návykové látky, vždyť kofein je návykovější než marihuana. Nedávno jsem dokonce zahlédla zprávu o tom, že návyk se dá vypěstovat i na rajčata. :o))

Náš parlament se v posledních měsících při schvalování zákonů moc nevyznamenal, stačí se podívat na více než malé množství legislativních zmetků, které vyprodukoval - viz třeba nový návrh zákona o branné povinnosti (již schválený v 1. čtení), podle něhož budou muset k odvodu i lidé nevyléčitelně nemocní či postižení. Slova "nevyléčitelnou nebo život ohrožující nemocí" totiž byla nahrazena slovy "nevyléčitelnou nemocí ohrožující život", což ve svém důsledku činí nesmírný rozdíl. Ministerstvo obrany jim ústy svého ministra slibuje, že i pro těžce nemocné zajistí takové podmínky, aby mohli bez problémů vykonávat vojenskou službu. Při vyslechnutí této zprávy v televizi se mi před očima zjevila scéna z Dobrého vojáka Švejka, jak tohoto neohroženého vlastence usazeného v kolečkovém křesle tlačí k odvodu jeho bytná a Švejk za rozjařeného mávání berlí vykřikuje: "Vzhůru na Bělehrad!" Budou tak vypadat i dnešní odvody? Myslím, že kdyby dnes žil Švejkův literární otec Hašek, zařičel by blahem nad oslovstvím dnešních politiků a šel by si dát brko. Více o novele branného zákona se dozvíte na stránkách Poslanecké sněmovny.

Novelizace § 188a byla součástí objemné novely celkem 39 paragrafů trestního zákona, a podle mého osobního mínění si většina poslanců a senátorů asi návrh pozorně nepřečetla, a rovnou ho s klidným svědomím odhlasovala. K dotyčnému paragrafu se ani nikdo nepokusil podat jakýkoliv pozměňovací návrh. Svůj díl viny však nesou i novináři - parlamentní zpravodajové, kteří si zřejmě vůbec nevšimli, jaký dopad tato novela bude mít vzhledem ke stávající právní úpravě a sklonu našich úřadů k pokryteckému alibismu v drogové oblasti, kde se místo řešení skutečných problémů většinou jen politikaří a zavírají se před nimi oči.

První reakce médií se již objevila - můžete si přečíst článek JXD z 3. dubna 2002 v REFLEXU, který se plně staví za tuto petici. Odpůrci svobody slova však také nezahálejí a 30. března, média zveřejnila (článek v Britských listech) že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své výroční zprávě politikům doporučila, aby "uvažovali o tom, zda a jak regulovat internet". Nestyděla se přitom zneužít loňských teroristických útoků v USA a ve své zprávě prohlásila: "Světový terorismus a vývoj v dalších shora zmíněných oblastech kriminality s využitím internetu ... opravňují otázku, zda je legislativní ošetření internetu v ČR dostačující".

Konečně jedna potěšující zpráva - jak JXD uvádí ve svém článku v Reflexu, na gymnáziu Jana Keplera na Praze 6 se konala diskuse studentů s předsedou Poslanecké sněmovny ČR Václavem Klausem a starostou Prahy 6 MUDr. Pavlem Bémem (bývalým předsedou Meziresortní protidrogové komise). Diskuse se přenášela videostreamem na další dvě gymnázia a probíhala online. Během diskuse se samozřejmě mluvilo i o novele § 188a. Václav Klaus prohlásil, že sněmovna rozhodně neměla při schvalování tohoto paragrafu v úmyslu zavádět cenzuru a byl překvapen reakcí médií a veřejnosti, kterou považuje za přehnanou. Uvedl třeba, že mu volal Ondřej Hejma ze Žlutého psa a stěžoval si, že nebude již moct zpívat svoji písničku, kde se mluví o trávě. Doslova prohlásil: "Jestli hrozí takováhle desinterpretace, tak nevadí, když tu jednu větu v zákonu upravíme."

Dr. Bém vysvětlil proč a jak je takový zákon špatný a doslova škodlivý (mimo jiné také proto, že vystavuje hrozbě vězení i ty, kdo poskytují informace o drogách v rámci prevence drogových závislostí). Také upozornil na skutečnost, že v Evropské unii se v poslední době přístup k drogám liberalizuje a klade se důraz na informovanost veřejnosti a především mladých lidí o skutečných rizicích drog a Česká republika by se tímto novým zákonem EU spíše vzdalovala, než přibližovala. Poukázal na to, že sama Evropská unie nemá žádnou společnou drogovou politiku, natož aby od přistupujících zemí očekávala nějakou harmonizaci zákonů v drogové oblasti (nebylo by s čím harmonizovat :o)), a tak odhalil pokrytectví ministerstva spravedlnosti při zdůvodnění této novely. Doufejme jen, že to není jen pouhý předvolební slib daný za účelem získání hlasů mladých voličů, ale že si ODS v případě, že se dostane do vlády na tato slova vzpomene a opravu trestního zákona skutečně provede.

Je nejvyšší čas - takřka za pět minut dvanáct - vynést tento dobře utajený pokus o přímo bolševickou cenzuru prostřednictvím § 188a v českých médiích na světlo Boží, aby veřejnost na něj mohla zareagovat a zabránit tak jeho uvedení v platnost. Iniciativa Rady pro rozhlasové a televizní vysílání totiž ukazuje, že tento pokus není náhodný, ale je zřejmě součástí snahy našich politiků o návrat k cenzuře českých médií, aby se jim lépe vládlo. Jedinou nadějí, která ještě zbývá a která by podobným iniciativám mohla udělat rázný konec je, že prezident republiky Václav Havel podá k Ústavnímu soudu žádost o přezkoumání novely § 188a z hlediska porušování občanských práv a soud ji shledá odporující ústavě. Skutečným řešením by však bylo urychlené upravení postavení marihuany v našich zákonech tak, aby se její držení/ pěstování pro osobní potřebu a pro léčebné účely nestavělo na stejnou úroveň společenské nebezpečnosti jakou mají tvrdé drogy.

K podání stížnosti k Ústavnímu soudu vyzývá petice prezidentu Václavu Havlovi, která jej žádá, aby podal stížnost k Ústavnímu soudu, jenž by přezkoumal zdali novelou § 188a nejsou porušována občanská práva, kterou najdete ZDE nebo na stránkách REFLEXU.

NAHORU

Transkript reportáže ČT1 o novele

Poslanci a senátoři přitvrdili v boji proti drogám
ČT 1 24.3.2002 19:15| pořad: Události

Iveta TOUŠLOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanci a senátoři opět přitvrdili v boji proti drogám. Zpřísnili totiž tresty za šíření toxikománie. Například lidem, kteří budou v televizi či na Internetu podněcovat užívání drog, hrozí až pětileté vězení. To by se mohlo týkat i některých umělců, kteří ve svých dílech narkotika oslavují. Ministerstvo spravedlnosti očekává, že dojde k soudním procesům, které ukážou, jak daleko mohou lidé při vychvalování drog zajít.

Filip ČERNÝ, redaktor
--------------------
Kdo podněcuje a svádí jiného k braní zakázaných drog, může dostat trest tříletého vězení. Nově parlament rozhodl, že kdo spáchá takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, nebo Internetem, může dostat až pět let. Tentokrát může represe dopadnout na lidi, kteří propagují zapovězené drogy.

Ivana CHALOUPKOVÁ, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR
--------------------
Takové stíhání nebude jednoduché, vůbec šíření toxikomanie a bude záviset na znaleckých posudcích, na odborných vyjádřeních, ale zcela jistě se s nimi v praxi setkáme a budou postupně vytvářeny precedenty.

Filip ČERNÝ, redaktor
--------------------
Nebezpečné jsou podle ministerstva hlavně návody na výrobu drog. Měkké drogy často propagují umělci a lidé, kteří prosazují jejich povolení. V textech zašifrují své sympatie k marihuaně. Podle některých právníků by policie nemohla stíhat umělce za oslavu konopí. Státní orgány ale hrozí.

Ivana CHALOUPKOVÁ, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR
--------------------
Patrně budeme velmi muset zvážnit to, co říkají, jak se chovají, jaké vzory mládeži poskytují.

Václav VLK, advokát
--------------------
Je to prostě v rozporu s právem na svobodu projevu, které garantuje ústava a Listina základních práv a svobod.

Filip ČERNÝ, redaktor
--------------------
Novelu trestního zákona v tuto chvíli posuzuje prezident Václav Havel. Ten se na základě analýzy svých právníků rozhodne, zda ji podepíše nebo předá zpátky Poslanecké sněmovně.

NEWTON Information Technology, s. r. o., Copyright (c) 2001

NAHORU

Navrhované změny v paragrafu 188

Staré znění § 188a o šíření toxikomanie:

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.

Navrhované znění § 188a:

(text kurzívou je nový)

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Komentář k bodu 17 (§ 188a):

Doplněním stávajícího odstavce 2 v § 188a se provádí závazek vyplývající z čl. 9 Společného postupu odsouhlaseného Radou na základě článku K3 Smlouvy o Evropské unii týkající se přibližování zákonů a praktik členských států Evropské unie v boji proti narkomanii a týkající se prevence a boje proti nezákonnému obchodování s drogami, který vyžaduje, aby při postihu podněcování nebo vybízení k nezákonnému užívání nebo výroby narkotik členské státy věnovaly zvláštní pozornost používání údajů zpracovaných na počítači a zejména na Internetu. Vedle šíření toxikomanie prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě, jakou je Internet, se demonstrativním výčtem doplňují další obdobně účinné formy (obdobně jako je tomu např. u § 206 odst. 2).

Citovaná směrnice EU, na kterou se navrhovatel odvolává:

Směrnice 496X0750 - SPOLEČNÝ POSTUP ze dne 17. prosince 1996 odsouhlasený Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se přiblížení se zákonů a praktik členských států Evropské unie v boji proti narkomanii a týkající se prevence a boje proti nezákonnému obchodování drogami.

NAHORU

Parlamentní dokumenty o novele § 188a

Sněmovní tisk 972

Vládní návrh trestního zákona

Stav projednávání ke dni: 25. březen 2002

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.
Návrh záaacute;kona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 14. 6. 2001.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001. Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

1. Čtení
Proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1778).

Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 972/1.

2. Čtení
Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 972/2.

3. Čtení
Proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2061).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

SENÁT

Zákon doručen Senátu 18. 2. 2002 a rozeslán jako senátní tisk č. 200/0.

Organizační výbor přikázal projednat zákon těmto výborům:

Ústavně-právní výbor (Pavel Janata)

Ústavně-právní výbor návrh projednal a vydal dne 6. 3. 2002 usnesení doručené jako tisk 200/1 (pozměňovací návrhy).

Zákon Senátem schválen 19. 3. 2002.

Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.

President zákon podepsal dne 28. 3. 2002.

NAHORU

Zákaz držení drog nic nepřinesl

16.11.2001 - RADEK KEDROŇ - MF Dnes, str. 03

Praha - Jako naprosto zbytečnou hodnotí nejnovější odborná analýza protidrogovou novelu, která už dva roky umožňuje policistům stíhat držení jakékoliv drogy pro vlastní potřebu. Ze studie meziresortní protidrogové komise, kterou ve středu projednal vládní kabinet, jednoznačně vyplývá: nevyplnila se očekávání, kvůli nimž poslanci zákon přijímali. Nesnížila se tedy dostupnost drog a neklesl ani počet uživatelů nezákonných omamných látek.

Dva roky prosazování novely přitom český stát stály sedmatřicet milionů korun. A to jen za stíhání 235 lidí z více než sedmatřiceti tisíc Čechů, kteří drogy užívají. Zároveň se však podle analýzy nenaplnily ani katastrofické předpovědi odpůrců novely, kteří tvrdili, že policie rozjede bezhlavý lov řadových kuřáků marihuany. "Potírání držitelů drog je nyní náhodné či výběrové. Tu a tam to policisté dokonce používají jako nátlakový prostředek. Oslovení uživatelé říkají: Policisté držení začnou stíhat až v okamžiku, kdy nechceme podat požadované svědectví," upozorňuje Tomáš Zábranský z Ústavu preventivního lékařství olomoucké lékařské fakulty, jenž vedl tým odborníků zpracovávajících studii. Negativně se rovněž projevilo, že kontroverzní zákon, a tudíž ani policie a justice nerozlišuje jednotlivé drogy a jejich nebezpečnost. "Policie se zaměřila na držitele cannabisu nebo na výrobce pervitinu, kteří operují spíše v malých skupinkách, což umožnilo prodejcům heroinu rozšířit své aktivity u nás. Využili dočasný nedostatek třeba pervitinu v určitých územích," říká Radimecký a varuje: "Současná politika vlastně nahrávala dalšímu rozšiřování užívání heroinu." S tím však zásadně nesouhlasí šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. "Centrála potírá obchodníky a výrobce veškerých drog. A to můžu doložit statistikami. Přitom heroin považujeme za prioritu," zlobí se Komorous. "Bylo dokonce vydáno metodické doporučení pro policisty v krajích, aby se na kuřáky jointů nezaměřovali."

Komorous však nevylučuje, že mohlo dojít k "několika excesům". V několika případech totiž například prezident Václav Havel udělil milost lidem odsouzeným za držení marihuany. Zřejmě i proto na středečním zasedání kabinet rozhodl, že se drogy rozdělí do dvou až tří kategorií podle nebezpečnosti. "Oddělíme tak zejména drogy typu cannabis od drog, které prokazatelně způsobují větší zdravotní a společenskou újmu," upřesňuje Radimecký. Snížit by se také měla dolní hranice trestní sazby za držení zejména měkkých drog. O úplném vypuštění paragrafu o trestnosti držení pro vlastní potřebu však politici zatím neuvažují. Experti přitom novelu hodnotí jako krok vedle. "Analýza jen potvrdila, že jednoduchá řešení drogového problému neexistují. Zakázání užívání drog bylo politickým rozhodnutím, které nedbalo rad odborné veřejnosti.

"Paradoxní je, že v západní Evropě už v té době běžel opačný proces," upozorňuje Josef Radimecký z meziresortní komise. Lidovecký poslanec Pavel Severa, jenž schválení protidrogové novely neúnavně prosazoval, příliš analýze - byť ji ještě nečetl - nevěří. "Jak mohou autoři vědět, jakým směrem by se drogový trh ubíral, kdyby tady onen zákon neplatil?" pokládá poslanec řečnickou otázku.

Jaké drogy jsou běžně dostupné

 

1995

2000

Marihuana

68,5

73,5

LSD

24,9

35,3

Extáze

8,5

32,1

Pervitin

17,6

26,9

Heroin

12,1

15,3