MŮJ TRESTNÝ ČIN

Vše začalo v červnu 2007 odvysíláním velmi neumělého pokusu o můj portrét, natočeného nezkušeným a profesionálně málo zdatným režisérem. Tento televizní dokument nazvaný "Konopná paní" byl vysílaný v rámci pořadu Kosmopolis na ČT2 (druhá reportáž) a stal se záminkou pro zahájení policejního vyšetřování mé osoby.

Podstata trestného činu

V dokumentu jsem zachycená, jak pěstuji a kouřím konopí. Toto netechnické, zakázané konopí (marihuanu) si pěstuji pro léčebné použití na své chronické nemoce a pro výrobu konopné masti, kterou částečně spotřebuji pro sebe a částečně zdarma rozdávám lidem ve svém okolí. Mast má obsah pouhých 0,2% THC a podle odborníků není zneužitelná pro toxikomanské účely. Je velmi účinná pro léčbu některých kožních afekcí (ekzémy, lupénka) a pro tlumení bolesti a zánětlivých procesů v kloubech, svalech a cévách.

Koncem srpna 2007 u mne byla provedena domovní prohlídka a policie mi zabavila nalezené listy konopí a rostliny rostoucí na pozemku.

Obvinění

Počátkem ledna mi přišlo následující obvinění ze spáchání těchto trestných činů:

  1. Nedovolená výroba a držení omamných psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zákona (týkající se roku 2006)
  2. Nedovolená výroba a držení omamných psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zákona (týkající se roku 2007)

ad 1) – vypěstování nejméně 3 rostlin konopí a získání zatím nezjištěného množství zakázané látky;

ad 2) – vypěstování 26 rostlin konopí (vysokých od 20 do 220 cm) - celkem 996 g toxikomansky využitelného materiálu s koncentrací THC 1,4-1,7%;

- a získání celkem 955 g rostlinné hmoty z konopí zabaveného při domovní prohlídce:

  1. 565 g s koncentrací THC 0,9%
  2. 65 g / 0,7%
  3. 325 g / 1,8%

Jedná se tedy celkem o 1 951 g toxikomansky využitelného materiálu s koncentrací THC 0,7-1,8%, což odpovídá 26,55 g delta-9-THC.

Pozn.: v přehledu zabaveného materiálu se v podstatě jedná jen o nedozrálé rostliny (prohlídka proběhla koncem srpna, když teprve začínaly kvést), sušené listy a hrubou drť (č. 3) – což je pro huliče naprosto nezajímavý materiál, protože se to opravdu nedá kouřit.

Vyšetřování

Vyšetřování policie, které začalo koncem června, bylo uzavřeno počátkem května roku 2008 s tím, že nebyla shledána společenská nebezpečnost mého jednání, a doporučilo mé stíhání zastavit.

Koncem ledna roku 2008 Nejvyšší soud ČR vydal usnesení k případu léčby zakázaným konopím, jímž zrušil rozsudek 2 let vězení s dvěma lety podmínky nemocné ženy z Nymburska, která se léčila konopím. Uvádí se v něm:

"V této souvislosti nutno připomenout, že nelze vystačit pouhým odkazem na porušení nebo ohrožení společností chráněných zájmů, ale je nutné přihlédnout ke všem ostatním (konkrétním) okolnostem případu tak, jak jsou obecně vyjádřeny v ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák. Přitom zajisté není trestným činem takový čin, který sice formálně naplňuje znaky některého z trestných činů dle trestního zákona, zároveň však není pro společnost nebezpečný příp. stupeň jeho společenské nebezpečnosti je nepatrný."

"S poukazem na uvedené je tak namístě dospět k závěru, že přes případné naplnění formálních znaků některého ze shora uvedených trestných činů nebyla současně naplněna jejich materiální stránka a tedy zákonem požadovaný stupeň jejich společenské nebezpečnosti, zejména z hlediska ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák., a není tak namístě takové jednání kriminalizovat."

Obžaloba

Táborská státní zástupkyně Iveta Janů však na názor Nejvyššího soudu nedbala a podala na mne v polovině května obžalobu. Soudní stání se bude konat 9.07.2008 od 12:30 hodin v jednací síni č. dv. 258/II. poschodí, okr. soud v Táboře, trest. odd., kpt. Jaroše 1851 (mapa).

Můj vyšetřovací spis - seznam naskenovaných dokumentů

Úřední záznam o vysílání pořadu Kosmopolis, který vše odstartoval, 31.7.2007

Podání vysvětlení, str. 1, 23.6.2007

Podání vysvětlení, str. 2, 23.6.2007

Podání vysvětlení, str. 3, 23.6.2007

Úřední záznam k podání vysvětlení, 23.8.2007

 

Obvinění, str. 1, 29.12.2007

Obvinění, str. 2, 29.12.2007

Obvinění, str. 3, 29.12.2007

Protokol z výslechu obviněné, str. 1, 20.2.2008

Protokol z výslechu obviněné, str. 2, 20.2.2008

Protokol z výslechu obviněné, str. 3, 20.2.2008

Poučení obviněné o podmíněném zastavení stíhání, 18.4.2008

 

Návrh příkazu k domovní prohlídce, 24.8.2007

Příkaz k domovní prohlídce, 24.8.2007

Protokol o provedení domovní prohlídky, str. 1, 27.8.2007

Protokol o provedení domovní prohlídky, str. 2, 27.8.2007

 

Protokol o vydání věci (1 ks masti), 1.4.2008

Žádost o analýzu masti, 8.4.2008

Odpověď z laboratoře - neumíme změřit % THC, 24.4.2008

Kvantitativní analýza masti provedená švýcarskou laboratoří s výsledkem 0.2% THC, str. 1, 25.10.2006

Kvantitativní analýza masti provedená švýcarskou laboratoří s výsledkem 0.2% THC, str. 2, 25.10.2006

Kriminalistická chemická expertíza rostlin ze skleníku a dvora + 2 ks masti, str.1, 27.9.2007

Kriminalistická chemická expertíza rostlin ze skleníku a dvora + 2 ks masti, str.2, 27.9.2007

Kriminalistická chemická expertíza rostlin ze zahrady a listi z domovní prohlídky, str.1, 4.10.2007

Kriminalistická chemická expertíza rostlin ze zahrady a listi z domovní prohlídky, str.2, 4.10.2007

Výslech svědka Vosyky, str. 1, 17.9.2007

Výslech svědka Vosyky, str. 2, 17.9.2007

Záznam vysvětlení pana Hůlky, 1.10.2007

Záznam o rozhovoru se starostou obce, 7.8.2007

Zpráva z místa bydliště od obce, 27.4.2008

Zpráva z místa bydliště od MÚ Veselí, 24.4.2008

Opis z rejstříku trestů, 29.8.2007

 

Rozsudek Okresního soudu v Táboře

Odvolací soud

Zrušil můj rozsudek a vrátil případ zpět k okresnímu soudu... pokračování příště.

Okresní soud v Táboře - nové soudní jednání nařízené odvolacím soudem

Mne zprostil viny 12. března 2010

Playlist k videozáznamu soudního jednání z 12.03.2010 - Bushka Bryndová konečně zproštěná viny