Home CZ LP Milost na dosah? Update o LP LPSG ČR* Umělec Zápisky z vězení [scott barta] Dreamkeepers.net BLACKFIRE v ČR* FBI/ COINTELPRO* Článek o LP V SN

[hr]

[Banner picture]

[toplist counter]

LEONARD PELTIER*
Knoflíky označené (*) mají pod sebou další stránky. Buttons labeled (*) contain sub-webs. Naposledy upraveno - 2002-06-10 - Last updated

E-MAIL
WEBSITE MAP

 

Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek

[guestbook]  

[hr]

 

Líbí se Vám naše stránky?

Tyto ikonky jsou zde pro Vás!

[bushka and ubique icon]

[bushka icon]

[ganjaweb icon]

Do you like this website?

Use icons to link us to you

 

POPIS
SUB-WEBU

SEARCH CELÉHO WEBU

 

STRÁNKY SUB-WEBU

Home CZ LP
Úroveň výše
Akce za LP
Petice za LP
Kruh pro LP
Pochod za LP
Reportáž TV3
Fotky pochod
Odmítnutá milost

Polský LPSG

[polsky LPSG]

Co Bushka [heart]

Vše o čem se v českých médiích moc nemluví

Světově proslulý pražský klub - připojte se k protestům proti záměru zastupitelstva Prahy 1 jej nechat zavřít!

Český legalizační web - aktuální informace o marihuaně u nás i ve světě

český underground

U Sunrise najdete i moc pěkný kvíz o drogách a daleko víc zajímavých vjecí!:o))

Pohled na marihuanu z duchovního hlediska

Těžkej New Age!

Přečtěte si Premátorovy texty a mrkněte na fotky!:o))

SMILENCE

Hipík Vitex:o))

Knihy nejen o marihuaně

Bílý černoch a rastaman :o))

Deníček Marka Zet a nejen ten ... :o))

CTENÍ K HULENÍ

[denicek qqwwqwq]

Nejsou však nijak primitivní!:o))

KOSMETICKÁ PORADNA
  ORIFLAME

Pokochejte se fikcí tak blízkou realitě, až z toho mrazí...o:))

 

PŘIDEJTE ZDARMA VÁŠ SITE K 30 VYHLEDÁVAČŮM A ADRESÁŘŮM

Add Me!

[banner online petice za leonarda peltiera]

 

Nové stránky websitu

 

LEONARD PELTIER

Nový český web o Leonardu Peltierovi

 

Odmítnutá milost

[hr]

DOPIS AMERICKÉMU SENÁTOROVI DASCHLEOVI PROTESTUJÍCÍ PROTI JEHO ODMÍTAVÉMU STANOVISKU K UDĚLENÍ MILOSTI PELTIEROVI

DOPIS LEONARDA PELTIERA SVÝM PŘÍZNIVCŮM PŘED ROZHODOVÁNÍM O MILOSTI

ZPRÁVA O PETICI ZA LEONARDA PELTIERA

PROHLÁŠENÍ LEONARDA PELTIERA PO ODMÍTNUTÍ MILOSTI PREZIDENTEM CLINTONEM

STRATEGIE LPDC PO ODMÍTNUTÍ MILOSTI

ADRESA LEONARDA PELTIERA VE VĚZENÍ

[hr]

Překlad dopisu senátorovi Daschleovi

Senátor Tom Daschle
Senát USA
2nd and C Sts., NE
SH-509
Washington, DC 20510 

Vážený pane senátore,

Vaše nedávné rozhodnutí postavit se proti udělení milosti panu Leonardu Peltierovi mne silně zklamalo a vzbudilo ve mně pocit zrady. Vzhledem k Vaší odpovědnosti amerického senátora ze státu s početným indiánským obyvatelstvem, které Vás navíc z velké části ve volbách podpořilo, bych v této záležitosti od Vás očekával(a) spravedlivější a uváženější stanovisko. Zřejmě jsem se mýlila.

Jak je Vám dobře známo, panu Peltierovi se nikdy nedostalo spravedlivého soudu. Existuje celá řada jasných důkazů o tom, že FBI ovlivňovala svědky, používala křivá svědectví a zatajila výsledky balistické zkoušky ukazující v jeho prospěch. Nový soudní proces mu byl sice kvůli procedurálním pravidlům odepřen, soud však výslovně prohlásil, že vzhledem k nepravostem, které se v této kauze vyskytly, pan Peltier by byl  v případě nového řízení pravděpodobně osvobozen. Obžaloba dokonce prohlásila, že nikdo neví, kdo vlastně vystřelil osudné výstřely.

Pan Peltier je již 25 let ve vězení a jeho zdraví se zhoršuje. Během svého pobytu ve vězení se významně angažoval v boji za lidská práva, ale podmínečné propuštění je mu odmítáno. Jeho kontroverzní případ navíc úzce souvisí s obdobím teroru ("Reign of Terror") při nepokojích v indiánské rezervaci Pine Ridge v letech 1973-76, které je jednou z nejchmurnějších kapitol soudobých dějin lidských práv v USA. Znepokojující informace o nepravostech páchaných FBI v tomto období represe a násilností ultra-pravičáckých militantních skupin najdete ve zprávách Komise pro lidská práva USA (United States Civil Rights Commission). Jako senátor za stát Jižní Dakota jste již zajisté slyšel mnohá hrůzyplná svědectví Lakotů, kteří toto období přežili. Protože pokud ne, potom jste zanedbal své povinnosti senátora.

Tento případ je již dlouho trnem v oku všem lidem ve světě, kteří věří v rovnost práv všech občanů v očích zákona. Jako jeden z předních představitelů Demokratické strany byste měl chránit základní hodnoty Vaší strany a Vašich voličů. Zrada Leonarda Peltiera byla nejen zradou jednoho člověka, ale i zradou indiánských národů ve Vašem státě a rovněž zradou nás všech, kteří věříme v základní lidská práva a spravedlnost, ať již žijeme kdekoliv.

S pozdravem,

Bushka Bryndová

                                                            NAHORU

 

[hr]

 

Text dopisu US senátorovi Daschleovi

Dear Senator Daschle,

I am writing to express my disappointment and sense of betrayal with regards to your recent decision to oppose clemency for Mr. Leonard Peltier. Given your responsibilities as United States Senator of a state with a large population of Native peoples, many of whom greatly assisted you when you first ran for office, I expected a more just and reasoned position on this issue. Evidently I was mistaken.

As you well know, Mr. Peltier has never had the benefit of a fair trial. There is clear evidence that vengeful FBI agents coerced witnesses, utilized false testimonies, and concealed a key ballistics test reflecting his innocence. Although he was denied a new trial on a technicality, even the court expressly noted that but for the abuses which occurred, Mr. Peltier might have been acquitted. Even the United States Attorney admits that no one knows who fired the fatal shots. 

Mr. Peltier has now been imprisoned for twenty five years and is deteriorating health. Despite his remarkable record of human rights achievements from behind bars, he remains incarcerated and long overdue for parole. To make matters worse, his controversial conviction is deeply rooted in the Pine Ridge "Reign of Terror" of 1973-1976, one of the most grim chapters in recent American civil rights history. For disturbing information as to FBI misconduct throughout these years of repression and right wing violence, I would refer you to the reports of the United States Civil Rights Commission. Surely, as Senator of South Dakota, you have heard the frightening testimonies of various Lakota survivors in this regard. If not, you have been remiss in your duties.

This case has long been a great embarrassment to those of us in the World who believe in equal rights and due process of the laws for all citizens. As a leading Democrat in Congress, you should have defended the basic values of your party and your constituents. In betraying Leonard Peltier you not only betrayed an individual human being, but the Native people of your state, as well as all of us who believe in basic civil rights and justice whenever we live in.


Sincerely,

Bushka Bryndova

                                                        TOP

 

[hr]

Dopis Leonarda Peltiera svým příznivcům před rozhodováním o milosti

Bratři a sestry,

Píše se rok 2000 a pro mě je těžké tomuto faktu vůbec uvěřit. Uvnitř své cely myslím na svá vnoučata, která rostou každým dnem, i na své staré přátele, z nichž už mnozí nejsou mezi živými. Znovu a znovu přemýšlím nad dlouhými roky strávenými ve vězení. To, že jsem zde, je krutost osudu - a je to ten samý osud, který postihl celý indiánský národ. Můj případ se stává symbolem persekuce, která sužuje všechny původní obyvatele Ameriky. Přesto jsem nikdy nepřestal doufat ve svobodu a dnes vás všechny prosím o podporu v mojí snaze o zachování kultury, tradic a důstojnosti indiánského lidu. Ten sen mě nikdy neopustil již od doby "Stezky porušených smluv" a mnoha dalších událostí, které se zapsaly do podvědomí lidí. Letos se znovu blíží listopad a já doufám, že náš hlas bude vyslyšen. Posledním měsícem, kdy může prezident Clinton udělit milost je prosinec. Proto pouze do konce tohoto roku mohou moji přátelé prostřednictvím amerického kongresu o udělení milosti žádat (bojovat). Nadešel tedy čas, kdy je pro nás podpora veřejnosti tím nejdůležitějším. Je ironické, že prosinec je oficiálně "měsícem dědictví amerických Indiánů" a dobou svátků díkůvzdání a právě v této době chceme veřejnost opět seznámit se skutečnou situací Indiánů. 

Věřím, že nás tato kampaň všechny sjednotí. Chtěl bych vidět barvy a symboly všech domorodých národů před zdmi Bílého domu. Zástupy nejrůznějších lidí, které spojuje úcta k našemu kulturnímu dědictví a lidským právům a snaha o dosažení mého propuštění na svobodu. Proto vás všechny prosím, nebuďte lhostejní k tomu co se děje kolem vás, protože i vy nám můžete pomoci.

In the spirit of Crazy Horse

[signature peltier]


* Akce Hnutí Amerických Indiánů v roce 1972, při níž došlo k nenásilnému obsazení Úřadu pro indiánské záležitosti ve Washingtonu, D.C.

                                                                        NAHORU

 

[hr]

ZPRÁVA O PETICI ZA LEONARDA PELTIERA

 

Petici od 16. června 2000 do konce roku podepsalo 26 740 lidí z více než 77 zemí, z toho 23 661 amerických občanů (85,6%). Tři výtisky petice s podpisy (471 stránek) byly odeslány do Bílého domu 8. ledna 2001.

Nová online petice ve starém znění se nachází na adrese  http://www.petitiononline.com/Release/petition.html, kde ji můžete podepsat. Autorem petice je Čerokéz Wild Horse, webový designer z Texasu a známý bojovník za práva amerických Indiánů. Český překlad petice je na tomto sub-webu.

                                                                    NAHORU

[hr]

PROHLÁŠENÍ LEONARDA PELTIERA PO ODMÍTNUTÍ MILOSTI PREZIDENTEM CLINTONEM

 

Vážení přátelé a příznivci,

Den 20. ledna 2001 byl velmi smutným dnem pro nás všechny. Věřím, že odmítnutí milosti se mnohých z Vás dotklo stejně jako mé rodiny a mne samého. Je to velké zklamání, vědět že tento zlý sen ještě není u konce a bude pokračovat v nadcházejících měsících.

Když jsem se tu zlou zprávu dozvěděl, sevřel se mi žaludek a měl jsem pocit, že budu zvracet. Chvíli mi trvalo, než jsem se vzpamatoval. Z nějakého důvodu jsem si myslel, že ten večer bych mohl již povečeřet se svou rodinou. Pro nás všechny to byl den velkého zklamání.

To, co nám Bill Clinton provedl, bylo kruté. Celých osm let ignoroval moji žádost o milost. Pak, jen pár měsíců před odchodem z úřadu veřejně slíbil, že o mém případu rozhodne - tak či onak. Prohlásil, že si je vědom jeho důležitosti. Bílý dům mým obhájcům naznačoval, že udělení milosti je velmi pravděpodobné. Já sám jsem již byl připraven na to, že budu propuštěný, protože se zdálo, že není důvodu, aby mi milost nebyla udělena.

Z LPDC mi přinesli oblečení, můj vnuk mi připravil svůj pokoj a všichni se těšili na můj návrat domů. Nechtěli jsme být nepřipraveni, kdybych se náhle ocitl na svobodě.

Přišel 19. leden a my si jen nervózně říkali, že na žádostech o milost se stále ještě pracuje, a že rozhodnutí padne až další den. Pak ale přišel 20. leden a zase odešel! Bílý dům nám nikdy nedal vědět, jak prezident rozhodl. Teprve prostřednictvím tisku jsme zjistili, že mé jméno není na seznamu udělených milostí. Pohrávat si tímto způsobem s osudem člověka a nadějemi tolika lidí je skutečně kruté.

Od té temné soboty jsem se již vzpamatoval a snažím se hledět do budoucnosti s nadějí. Jsem teď odhodlán bojovat za svoji svobodu stejně jako jsem byl odhodlán v den svého zatčení - 6. února 1976. Nevzdám se. Od mého uvěznění je to již podruhé, co jsem vystoupal na vrchol hory a spatřil svobodu jen proto, abych byl vzápětí nemilosrdně sražen dolů.

Poprvé se to stalo v roce 1985, kdy byly vyvráceny důkazy, které obžaloba použila pro mé usvědčení a přesto mi odmítli nové soudní řízení. Sám soudce Heaney prohlásil, že kdyby porota měla rozhodovat na novém důkazovém základě, zřejmě bych byl osvobozen. Odmítnutí nového soudního řízení tehdy šokovalo moje příznivce stejně, jako toto odmítnutí milosti. Prohráli jsme bitvu, ale válka ještě pokračuje.

Chtěl bych poděkovat a vyjádřit své uznání lidem z LPDC a všem mým zastáncům, kteří mne podpořili a neúnavně bojovali za moje osvobození. Vaše kampaň byla tou největší a nejpozoruhodnější ze všech. Ještě po létech budou lidé číst o tom, co jste dokázali. Pracovali na ní lidé všech možných profesí. Modlili se za mne lidé všech možných vyznání a ze všech možných koutů světa. A i když se může zdát, že naše přání byla prezidentem, jenž neměl chuť se postavit čelem k následkům svých vlastních chyb odehnána jako obtížný hmyz, věřím, že to nebylo marné. Jen se podívejme na to, kdo dostal milost a proč. Velcí dárci peněz na prezidentskou volební kampaň si dokázali spravedlnost koupit, což nebylo v našich silách. Je to důkaz toho, že prohlášení amerického státu o usmíření byla jen prázdnou rétorikou, zatímco naši političtí vězni jsou stále za mřížemi.

Vypracovali jsme teď nové strategie boje za mé osvobození. Zatím se nacházejí v podobě plánů. Žádám Vás, abyste setrvali po našem boku dokud nevypracujeme plán konkrétních akcí. Nesmíme vynechat žádnou možnost a zajistit, aby se strategie vzájemně doplňovaly. LPDC na nich nyní pracuje a brzy je zveřejní.

Mám také své osobní plány. Budu pokračovat v umělecké tvorbě a hledat jak ji lépe představit veřejnosti. Budu rovněž pracovat se svými přáteli Fedelií a Bobem Crossovými na projektu výstavby základní školy v Oglala (v rezervaci Pine Ridge). Předtím, než mi byla odmítnuta milost, snil jsem o tom, že bych se na svobodě rád účastnil různých projektů v Pine Ridge. Nyní, když byla odmítnuta, Fedellia a Bob řekli, že se těchto projektů s mojí pomocí ujmou. Brzy bude vyřešena otázka jejich právního rámce.

Bob a Fedelia jsou oba učitelé, kteří celý život žili v Oglala a mají k dispozici pozemek pro školu. Vyprávěli mi o tom, jak je v Oglala zoufale potřeba lepší škola. Stávající škola je nedostatečně zaopatřená a nevyhovující svému poslání poskytovat dětem kvalitní vzdělání. Máme nejvyšší procento neukončené školní docházky ze všech etnických skupin v zemi a jedním z důvodů je nedostatek stimulujících a zajímavých projektů pro mládež.

Dalším projektem bylo vybudování malého fitness centra v Oglala. Jak mnozí z Vás jistě vědí, právě indiánské obyvatelstvo je na tom z hlediska zdraví v celé naší zemi nejhůř. To bychom se chtěli pokusit změnit a začít s vybudování tohoto centra zdraví. Chtěli bychom tam mít moderní fitness vybavení, kuchyňku a hrací stolky na karetní hry. Lidé by se tam scházeli, dali si kávu a popovídali, zahráli si karty a zkusili si zacvičit, aby si tak navykli na pravidelné cvičení a správnou životosprávu. Věřím, že to bude příjemné místo, kam lidé rádi zajdou a že pro ně bude dostatečným popudem k zlepšování fyzické kondice, aby se tak zastavilo šíření cukrovky mezi obyvateli rezervace. V současné době v rezervaci žádné podobné zařízení neexistuje.

Pokud se nám podaří tyto dva projekty zrealizovat, věřím, že to bude v zájmu všech lidí v Oglala. Umožní nám to pak pokračovat s dalšími projekty, které budou lidi spojovat a zlepší jejich životní podmínky. Jednoho dne bych například chtěl přestavět Jumping Bull Hall na místo, kde by se lidé, zvláště mladí mohli scházet, aniž by byli vystaveni lákadlům alkoholu a drog. Mohli bychom tam udělat kino a zařízení na videohry. Lidé by se tam mohli dívat na filmy, pořádat setkání, slavit narozeniny a jiné společenské události. Naši mladí lidé nemají v současné době žádné místo, kde by se mohli scházet a já věřím, že takové zařízení by zabránilo pocitům beznaděje a zoufalství, mezi nimi tak častým. Doufám, že se o těchto projektech dozvědí i jiné rezervace a najdou se další lidé, kteří se podobně jako Fedelia a Bob Cross ujmou podobných nápadů, kterým bychom se mohli pokusit pomoci.

Uvítáme Vaše nápady a podporu. Jestliže znáte někoho, kdo by mohl pomoci s dodávkou materiálu (knihy, dřevo, cement, vybavení atd.), finančními příspěvky, nebo svými schopnostmi a znalostmi, spojte se prosím s Leonard Peltier Defense Committee (LPDC).

Na závěr bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat za Vaši podporu a požádat Vás, abyste v našem boji pokračovali po našem boku. Věřím, že jednoho dne se nám to podaří. Ne však bez Vaší podpory.

V duchu Bláznivého Koně,

Leonard Peltier

Leonard Peltier Defense Committee
PO Box 583
Lawrence, KS 66044
785-842-5774
www.freepeltier.org

                                                                    NAHORU

 

[hr]

NOVÁ STRATEGIE LPDC

 

Připravili jsme nové strategie na podporu osvobození Leonarda Peltiera. Budeme je ještě rozvíjet, ale prozatím bychom chtěli načrtnout několik hlavních směrů našich příštích aktivit.

První bude na řadě naše odpověď na zamítnutí žádosti o milost. Ti, kteří jsou za to odpovědni, by měli slyšet náš názor. Pošlete dopis senátorovi Tomu Daschelovi a napište mu, jak jste rozhořčeni nad tím, jakým způsobem se postavil k tomuto případu. Senátor Daschle je jedním z hlavních představitelů Demokratické strany v Kongresu. Ustoupil nátlaku FBI ve státě Jižní Dakota a Clintonovi doporučil, aby milost zamítl - tím však zklamal důvěru představitelů indiánských kmenů tohoto státu, které milost již dlouho požadují (dopis s českým překladem je k dispozici na této stránce).

Hlavním úkolem naší nové kampaně bude snaha o odtajnění 6000 dokumentů o Peltierově případu, které stále ještě zadržuje FBI. Také budeme požadovat vyšetření americkým Kongresem zneužití pravomocí ze strany vládních úředníků v Peltierově případu a v rezervaci Pine Ridge ve stejném období . Tato a další snahy budou vyžadovat intenzivní šíření informací o případu a podporu ze strany členů Kongresu. Je třeba využít mezinárodní sítě Peltierových přívrženců a vyvinout nátlak ze zahraničí, aby si americká vláda uvědomila, že svět již ví o tom, jak porušuje lidská práva Indiánů a že pokud USA chtějí dále vystupovat jako autorita v oblasti dodržování lidských práv, musí je v první řadě dodržovat ve své vlastní zemi!

                                                                    NAHORU

 

[hr]

 

ADRESA LEONARDA PELTIERA VE VĚZENÍ - PŘEKLAD VAŠEHO DOPISU ZDARMA

 

USPL
Leonard Peltier #89637-132
PO Box 1000
Leavenworth, KS 66048
USA

Napište Leonardu Peltierovi do vězení na výše uvedenou adresu - stačí jen pár slov v dopisu nebo na pohledu, aby věděl, že jeho osud nám není lhostejný. Můžete mu rovněž poslat fotografie (nikoliv z Polaroidu) nebo knihy v brožovaném vydání. Pokud neumíte dostatečně dobře anglicky k napsání dopisu nebo se za vaši angličtinu stydíte, pošlete mi váš dopis v češtině a já vám ho zdarma přeložím či udělám korekturu. Můj e-mail je bushka@volny.cz.

 

[hr]

PŘEDCHOZÍ                            NAHORU                        DALŠÍ

[hr]

In the Spirit of Crazy Horse

 

At his feet foakleys her http://www.cagesoccer.co.uk/ little Michael Kors Väskor white satin celine veske norge salgs online slippers http://www.webmechanik.com/ lay Michael Kors Väskor Sverige half hidden cheap oakley sunglasses in the http://www.zfxsteel.com/ long http://www.pautasso-ristoranti.com/ white fur of Michael Kors Väskor the fake oakley sunglasses rug. occhiali da sole ray ban He occhiali da sole ray ban vista felt foakleys.com giddy and Longchamp Väska weak, billiga ray ban and jack wills outlet clearance that cappelli new era nba hard foakleys.com pain Ralph Lauren Sverige Online in foakleys sunglasses his chest foakleys left fitflops outlet him foakleys no peace. Longchamp Väska Sverige Online He http://www.kleenezeforyou.co.uk/ rose gafas de sol oakley baratas and went jack wills outlet into sac longchamp pas cher the mulberry tasker udsalg bedroom. Her ball dress Köpa Michael Kors Väskor lay where foakleys she celine veske norge had celine thrown it. celine veske norge salgs He flung himself on http://www.northamericantruck.com/ the http://www.vitamininternet.com/ bed and gafas oakley baratas buried foakleys his fake oakley sunglasses uk face http://www.manifestoxfare.it/ in the Beats By Dre Sverige Online rustling silk. A foakleys sunglasses faint odor foakleys for sale of mulberry mens violets pervaded it. He foakleys thought oakley sunglasses cheap of the longchamp pas cher bouquet Köpa Michael Kors Väskor that Mulberry Alexa tasker had cheap oakley sunglasses uk been cheap oakley sunglasses placed foakleys sunglasses for sale for her mulberry outlet at replica oakley sunglasses uk the cappelli new era mlb dinner. billiga michael kors Then foakleys for sale the Billiga Michael Kors flowers Mulberry tasker reminded him fake oakleys of Beats By Dre Sverige last Ralph Lauren Sverige summer. He foakley sunglasses for sale lived replica oakley sunglasses over again Outlet Ralph Lauren Sverige their gay life - Michael Kors Stockholm their ray ban kopior excursions http://www.clitflickers.com/ to fake oakleys sunglasses Meudon, Sceaux, Versailles with its celine veske warm oakleys sunglasses fake meadows, cappelli new era italia outlet online!

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.