Home CZ LP Milost na dosah? Update o LP LPSG ČR* Umělec Zápisky z vězení [scott barta] Dreamkeepers.net BLACKFIRE v ČR* FBI/ COINTELPRO* Článek o LP V SN

[hr]

[Banner picture]

[toplist counter]

LEONARD PELTIER*
Knoflíky označené (*) mají pod sebou další stránky. Buttons labeled (*) contain sub-webs. Naposledy upraveno - 2002-06-10 - Last updated

E-MAIL
WEBSITE MAP

 

Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek

[guestbook]  

[hr]

 

Líbí se Vám naše stránky?

Tyto ikonky jsou zde pro Vás!

[bushka and ubique icon]

[bushka icon]

[ganjaweb icon]

Do you like this website?

Use icons to link us to you

 

POPIS
SUB-WEBU

SEARCH CELÉHO WEBU

Stránky sub-webu

Home CZ LP
FBI 2
FBI 3
FBI 4
FBI 5
FBI 6
FBI 7
Právo a FBI
Paul Wolf

Polský LPSG

[polsky LPSG]

Co Bushka [heart]  

Vše o čem se v českých médiích moc nemluví

Světově proslulý pražský klub - připojte se k protestům proti záměru zastupitelstva Prahy 1 jej nechat zavřít!

Český legalizační web - aktuální informace o marihuaně u nás i ve světě

český underground

U Sunrise najdete i moc pěkný kvíz o drogách a daleko víc zajímavých vjecí!:o))

Pohled na marihuanu z duchovního hlediska

Těžkej New Age!

Přečtěte si Premátorovy texty a mrkněte na fotky!:o))

SMILENCE

Hipík Vitex:o))

Knihy nejen o marihuaně

[bily cernoch a rastaman]

Deníček Marka Zet a nejen ten ... :o))

CTENÍ K HULENÍ

[denicek qqwwqwq]

Nejsou však nijak primitivní!:o))

KOSMETICKÁ PORADNA
  ORIFLAME

Pokochejte se fikcí tak blízkou realitě, až z toho mrazí...o:))

 

PŘIDEJTE ZDARMA VÁŠ SITE K 30 VYHLEDÁVAČŮM A ADRESÁŘŮM

Add Me!

 

[banner online petice za leonarda peltiera]

 

Nové stránky websitu

 

FBI/COINTELPRO

Jak vyzrát na FBI a jí podobné instituce (1)

 

Zkrácený překlad článku „COINTELPRO Revisited“ – „Spying and disruption“ – od Briana Glicka (autora knihy „War at Home“, South End Press)

Translation©Bushka 2000

[hr]

OBSAH

[*]

ÚVOD - FBI 1

[*]

Poučení z historie

[*]

Co byl program COINTELPRO?

[*]

Jak jsme se o něm dozvěděli?

[*]

Jak fungoval?

[*]

Proti komu byl program namířen?

[*]

Jaké měl výsledky? 

[*]

JAKÉ NEBEZPEČÍ NÁM OD NĚJ HROZÍ? (FBI 2)

[*]

Byl program COINTELPRO skutečně ukončen?

[*]

Představuje nějakou hrozbu i dnes? (FBI 3)

[*]

Co proti tomu můžeme dělat?

[*]

Seznam základních preventivních opatření (FBI 4)

[*]

CO DĚLAJÍ A JAK SE PROTI NIM BRÁNIT?

[*]

Infiltrace agentů nebo informátorů

[*]

Jak se vypořádat s infiltrací - pravidla

[*]

Jiné formy nátlaku (FBI 5)

[*]

Jak se vyrovnat s jinými formami nátlaku - pravidla

[*]

Obtěžování, zastrašování a násilí (FBI 6)

[*]

Jak se vyrovnat s obtěžováním, zastrašováním a násilím  - pravidla (FBI 7)

 

ÚVOD

Následující článek byl sice napsán již v osmdesátých letech, ale popisované metody státních agentur se od té doby zase tolik nezměnily. Těm starším, kteří zažili represe za bolševika připomene metody STB, pro ty mladší poslouží jako průvodce metodami dnešních represivních složek, neboť ty čerpají jak z metod výše zmíněné neblaze proslulé státní organizace, tak i z metod americké FBI, která si jak známo v Praze zařídila i vlastní odbočku zaměřenou právě na pomoc při školení českých fízlů.

Taktika používaná vládními institucemi proti protestním hnutím porušuje naše základní ústavní práva. Obyčejným lidem se tak téměř znemožňuje zapojení do společenského života. Vytváří se atmosféra strachu a nedůvěry, která podkopává snahy o odpor proti oficiální politice.

Podobné metody se používaly v šedesátých letech v rámci tajného programu FBI, známého pod názvem „COINTELPRO“. Program byl později zveřejněn a oficiálně ukončen. Důkazy však ukazují, že ve skutečnosti pokračuje dál, a že tajné operace mající za cíl zdiskreditovat a narušit opoziční hnutí se staly institucionálním rysem federální i místních administrativ ve Spojených státech. Tento dokument je určen k tomu, aby pomohl  současným a budoucím aktivistům poučit se z historie programu COINTELPRO, a lépe tak odolávat podobným útokům.

V první části najdete krátký přehled aktivit FBI v šedesátých letech. Též tam najdete vysvětlení, proč je pravděpodobné, že k podobným vládním intervencím bude docházet i později, a získáte přehled o obecných pravidlech pro účinnou obranu proti nim.

Hlavní část popisuje specifické metody, které byly v minulosti použity k narušení domácího disentu a probírá kroky, jimiž je možné omezit či odrazit jejich dopad.

Historická analýza tohoto spisku je založena na důvěrných interních materiálech, připravených v šedesátých letech FBI a policií.

Rovněž jsem čerpal z prohlášení agentů, kteří po šedesátých letech opustili státní službu a ze svědeckých výpovědí veřejných činitelů učiněných před Kongresem či soudy. I přesto, že informace z těchto pramenů jsou neúplné a že mnohé zůstalo ještě utajeno, víme již dost, abychom se z toho pro budoucnost poučili.

Doporučení obsažená v tomto dokumentu se zakládají jak na autorově dvacetileté zkušenosti aktivisty a právníka, tak i na rozhovorech s ostřílenými organizátory pocházejícími z široké palety dalších hnutí. Jejich cílem je poskytnutí startovního bodu pro diskusi, abychom tak byli připraveni, než tlaky zesílí. Většina z nich je otázkou pouhého zdravého rozumu, jakmile jednou pochopíte metodologii utajených aktivit. Berte tyto otázky vážně. Promluvte si o těchto doporučeních s ostatními. Přizpůsobte je vašim vlastním podmínkám. Je důležité, abychom chránili naše hnutí i nás samotné.

 

POUČENÍ Z HISTORIE

 

Co byl program COINTELPRO?

COINTELPRO byl tajný program FBI, který měl zbrzdit nárůst protestních hnutí, vzniklých v šedesátých letech v USA. Jeho cílem však nebyli pouze nepřátelští špióni, jak by se mohlo podle jeho názvu zdát („Counterintelligence Program“, v češtině „Kontrašpionážní program“). FBI se tímto způsobem prostě rozhodla zlikvidovat „radikální“ politickou opozici v USA. Když selhaly tradiční způsoby represe (nátlak, šikanování a stíhání pro politické zločiny), jež naopak přispěla ke stoupajícímu hnutí odporu, FBI vzal zákon do svých rukou a v tajnosti, s použitím násilí sabotoval ústavou chráněné politické aktivity. Sledování podezřelých osob bylo tím nejmenším, a použité metody by se daly přirovnat k domácí verzi tajných akcí, jimiž se po světě tak smutně proslavila CIA.

Jak jsme se o něm dozvěděli?

Program COINTELPRO byl odhalen v březnu 1971, když došlo k úniku tajných spisů z jedné služebny FBI a jejich předání médiím. Následující soudní procesy, žádosti o svobodný přístup k informacím a veřejné zpovědi bývalých agentů ještě tato odhalení rozšířily a schylovalo se k pořádnému skandálu. Aby se zabránilo ještě větším škodám a obnovila se legitimita vlády silně otřesená válkou ve Vietnamu a skandálem Watergate, americký Kongres a soudy donutily FBI odhalit část toho, co dělala a slíbit, že se to již nebude opakovat.

Jak fungoval?

FBI v tajnosti instruovala své pobočky po celé zemi jak uplatňovat schémata mající za cíl „zmást, zdiskreditovat, rozbít a jinak zneutralizovat“ specifické osoby a skupiny. Byla povzbuzována úzká koordinace s místní policií a prokuraturou. Nejvyšší autoritou byli vysocí úředníci FBI ve Washingtonu, kteří požadovali, aby „v žádném případě nedocházelo k poškození pověsti FBI“. Bylo schváleno více než 2000 individuálních akcí. Dokumenty odhalují tři typy metod:

[*]

- 1. Infiltrace: Agenti a informátoři měli za úkol nejen donášet na politické aktivisty, ale jejich hlavní funkcí bylo je diskreditovat a narušovat jejich aktivity.

[*]

- 2. Jiné formy nátlaku: FBI i policie používali i psychologický nátlak přicházející z venku prostřednictvím zfalšovaných publikací, podvržené korespondence, anonymních dopisů a telefonátů, aj.

[*]

- 3. Obtěžování, zastrašování a použití násilí: Vyhrožovalo se vystěhováním z bytu, ztrátou zaměstnání, vloupáním, vandalismem, předvoláním před velkou porotu, uvalením vazby na základě falešné záminky, podvodnou žalobou či fyzickým násilím nebo k těmto činům přímo docházelo za účelem zastrašení aktivistů a zastavení činnosti jejich hnutí. Vládní agenti buď svou účast v těchto akcích skrývali, nebo si pro ně vymysleli legální záminku. V případě černošských a indiánských hnutí byly tyto útoky – včetně přímých politických vražd – tak rozsáhlé a zrůdné, že se dají označit jako státní terorismus.

Proti komu byl program namířen?

Nejintenzivnější operace byly namířené proti černošským hnutím, především proti straně Černých panterů. To bylo následkem jednak rasismu policie a FBI, ale zároveň i nedostatku materiálních zdrojů potřebných k účinné obraně na straně černošské komunity a tendence médií – a obecně i bělochů – ignorovat či tolerovat útoky na černošská seskupení. Také se zde odrážely obavy establishmentu z černošských hnutí pro jejich militantnost, širokou místní základnu, mezinárodní podporu a jejich historickou úlohu v protestních hnutích šedesátých let. Potajmu se však útočilo i na mnoho jiných aktivistů, kteří brojili proti americké intervenci v zahraničí nebo se organizovali na podporu rasové, sexuální či třídní spravedlnosti na domácí půdě. Cílem útoků nebyli zdaleka jen ti, kteří používali fyzické násilí nebo vzali do rukou zbraně. Martin Luther King, David Dellinger, Phillip Berrigan a další leadeři pacifistických hnutí byli první v řadě, stejně jako projekty pod přímou ochranou americké ústavy, jako byly například alternativní noviny.

Černí panteři se dostali na řadu v době, kdy se jejich činnost soustředila na zajišťování bezplatného stravování a lékařské péče a kontroly jejich komunity nad školami a policií, a zbraně nosili pouze jako symbol sloužící k odstrašení. Byl to právě terorismus FBI a policie prováděný pomocí ozbrojených útoků, jež později sloužily jako zdůvodnění pro proti nim namířené represi, který tehdy Pantery donutil k sebeobraně.

FBI později zveřejnila ještě šest oficiálních kontrašpionážních programů: Communist Party-USA (1956-71); "Groups Seeking Independence for Puerto Rico" (1960-71); Socialist Workers Party (1961-71); "White Hate Groups" (1964-71); "Black Nationalist Hate Groups" (1967-71); a hnutí "New Left" (1968- 71). Pozdější operace byly namířeny proti proti-válečným, studentským a feministickým seskupením. Označení „Black Nationalists“ se ve skutečnosti týkalo Martina Luthera Kinga, většiny hnutí za občanská práva a hnutí Black Power. Program „White Hate“ fungoval především jako zástěrka pro podporu Kukluxklanu a podobných ultrapravicových organizací, které od FBI dostávaly finanční podporu a informace pokud se jejich útoky soustředily na cíle programu COINTELPRO. Dokumenty FBI rovněž odhalují tajné akce proti Indiánům, mexickým, filipínským přistěhovalcům, Američanům arabského původu a jiným aktivistům, pro které nebyl vypracován zvláštní kontrašpionážní program.

Jaké měl výsledky?

Je velmi obtížné celkově posoudit dopad programu COINTELPRO vzhledem k tomu, že stále ještě neznáme plný rozsah jeho akcí (zvláště proti takovým stěžejním osobnostem jako byli Malcolm X a Martin Luther King), a že ještě nebyla provedena obecně přijatelná analýza šedesátých let. Je však jasné, že:

[*]

- Program COINTELPRO změnil pohled veřejnosti na radikální seskupení v tom smyslu, že napomohl k jejich izolaci a k legitimizaci proti nim namířené represe.

[*]

- Přispěl k oslabení těchto seskupení a téměř znemožnil, aby se nezkušení aktivisté z šedesátých let poučili ze svých omylů a vybudovali silné a přetrvávající organizace.

[*]

- Jeho násilné útoky a skrytá manipulace dohnaly některá nejodhodlanější a nejzkušenější seskupení k přechodu do ilegality a k ozbrojeným akcím, což nakonec vedlo k jejich izolaci a k ztrátám na životech jejich členů.

[*]

- Programu COINTELPRO se často dařilo své oběti přesvědčit, že si za vše mohou samy nebo že vina je na ostatních aktivistech, a zanechal tak dědictví cynismu a beznaděje, které přetrvává dodnes.

Díky tomu, že operace probíhaly tajně, FBI a policii se podařilo oslabit domácí politickou opozici aniž by otřásli víru většiny Američanů v to, že žijí v v právním státě s demokracií a se svobodou slova.

[hr]

PŘEDCHOZÍ                           NAHORU                           DALŠÍ

[hr]

IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE

 

At his feet foakleys her http://www.cagesoccer.co.uk/ little Michael Kors Väskor white satin celine veske norge salgs online slippers http://www.webmechanik.com/ lay Michael Kors Väskor Sverige half hidden cheap oakley sunglasses in the http://www.zfxsteel.com/ long http://www.pautasso-ristoranti.com/ white fur of Michael Kors Väskor the fake oakley sunglasses rug. occhiali da sole ray ban He occhiali da sole ray ban vista felt foakleys.com giddy and Longchamp Väska weak, billiga ray ban and jack wills outlet clearance that cappelli new era nba hard foakleys.com pain Ralph Lauren Sverige Online in foakleys sunglasses his chest foakleys left fitflops outlet him foakleys no peace. Longchamp Väska Sverige Online He http://www.kleenezeforyou.co.uk/ rose gafas de sol oakley baratas and went jack wills outlet into sac longchamp pas cher the mulberry tasker udsalg bedroom. Her ball dress Köpa Michael Kors Väskor lay where foakleys she celine veske norge had celine thrown it. celine veske norge salgs He flung himself on http://www.northamericantruck.com/ the http://www.vitamininternet.com/ bed and gafas oakley baratas buried foakleys his fake oakley sunglasses uk face http://www.manifestoxfare.it/ in the Beats By Dre Sverige Online rustling silk. A foakleys sunglasses faint odor foakleys for sale of mulberry mens violets pervaded it. He foakleys thought oakley sunglasses cheap of the longchamp pas cher bouquet Köpa Michael Kors Väskor that Mulberry Alexa tasker had cheap oakley sunglasses uk been cheap oakley sunglasses placed foakleys sunglasses for sale for her mulberry outlet at replica oakley sunglasses uk the cappelli new era mlb dinner. billiga michael kors Then foakleys for sale the Billiga Michael Kors flowers Mulberry tasker reminded him fake oakleys of Beats By Dre Sverige last Ralph Lauren Sverige summer. He foakley sunglasses for sale lived replica oakley sunglasses over again Outlet Ralph Lauren Sverige their gay life - Michael Kors Stockholm their ray ban kopior excursions http://www.clitflickers.com/ to fake oakleys sunglasses Meudon, Sceaux, Versailles with its celine veske warm oakleys sunglasses fake meadows, cappelli new era italia outlet online!

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.