DEMOKRATICKÉ NIČENI LIDÍ PŘI ZACHOVÁNÍ HUMANITY

Mirek Vodrážka

 

[gbflag]

 

Fotografie z koncertu Blackfire Praha 2000

Fotografie z vystoupení Blackfire Praha 2001

Článek o pražské Street Party 2001, Blackfire a Navazích v Britských listech

 

[hr]

 

Když 17. l1. 1990 promluvil na Václavském náměstí z bezpečnostních důvodů z neprůstřelného skleněného akvária americký prezident G. Bush a po něm V. Havel, měli před sebou různé hlasité a viditelné skupiny. Jedna například skandovala "Ať žije Havel", republikánská skupinka upozorňovala spíše sama na sebe, a už tehdy vyjadřovali nesouhlas anarchisté. Jen jednu skupinu nebylo příliš vidět, neboť po celou dobu jakoby stála stranou všech zúčastněných, pouze mlčky a hrdě naslouchala. Všiml jsem si jí vlastně až když si vzal slovo český president a hovořil o radosti nad návštěvou politika ze země, kde už "před 200 lety vznikla nejstarší demokracie na světě, která se stala pevným útočištěm pro vlastní občany". Potom položil řečnickou otázku: "Jak toho Spojené státy dosáhly a jak toho můžeme dosáhnout my?"

Teprve po této otázce jsem si zjevně všiml různých neviditelných zástupců vyvražděných indiánských kmenů a zdálo se mi, že rozumím jejich mlčení pro něž pronesená slova obou světových politiků byla jen padajícím podzimním politickým listím. Přesto jsem v jejich tvářích a očí vyčetl mnoho otázek jakoby se s údivem tázaly: cožpak tento intelektuál a politik nic neví, že za tzv. slavné éry budování americké demokracie probíhaly transporty Indiánů do sběrného tábora San Carlosu?

Cožpak nic neví o deportování z původních sídlišť? O pochodech smrti jako byl právě ten, který vešel do dějin pod názvem "Slzavá cesta", kdy pod dozorem 7000 amerických vojáků zemřelo 4000 Čerokézů?

Proč tento bílý západní intelektuál a politik otázku po americké demokracii odděluje od etnocidy původních obyvatel, když otázku po povaze evropských totalitních systémů od genocidy neodděluje?

Cožpak nic neví o masových hrobech povražděných Indiánů jejichž metaforou je Wounded Knee z roku 1890?
Proč hovoří o lidských právech a mlčí o Leonardu Peltierovi, který již 24 let sedí v americké věznici ve zjevně zmanipulovaném soudním procesu?

Proč se zastánci lidských práv nezajímají o desítky zavraždění indiánských aktivistů v rezervaci Pine Ridge, ke kterým došlo po obsazení radikály indiánského hnutí v sedmdesátých letech?

Proč bílý politici nepoukazují na nedodržování smluv za vlády americké demokracie na jejíž adresu jeden z nejvýznamnějších indiánských severoamerických náčelníků Sedící Býk před americkou vládní komisí prohlásil: "Bílí lidé nedodrželi ani jedinou smlouvu, kterou s námi uzavřeli?"

Proč obhájci soukromého vlastnictví, nevolají po nápravě majetkových křivd jako například v případě Black Hills, kdy národ Siouxů již dvě stě let se marně domáhá svých majetkových práv na Spojených státech a proč nehřímají: "Vraťte původním obyvatelům, co jste jim ukradli za vlády demokracie?"

Proč se obdivovatelé americké demokracie nezajímají o "indiánskou" politiku Spojených států například o relokační zákon umožňující v padesátých letech tohoto století nezodpovědným firmám, aby se jen lehčím způsobem zmocnily nerostného bohatství na území jednotlivých reservací?

Proč mlčí k tomu, že za vlády demokracie došlo k násilnému odebíraní dětí od rodin a k jejich nucené převýchově v křesťanských nebo státních školách?

Proč studují jen neoliberální díla jako je "Cesta do otroctví" od F. A. Hayeka a nikoliv dílo indiánského teoretika Harolda Cardinala "Nespravedlivá společnost"?

V očí mlčících indiánských zástupců jsem viděl mnoho otázek na něž má mediální bílá kultura pouze jedinou odpověď - IGNORANCI.

Václav Havel byl však tak zaujat svým projevem, že si nepovšiml ani jednoho z těchto neviditelných zástupců a dál pokračoval: "V prvé řadě se Americe podařilo dosáhnout shody o základním zákonu Země, americké ústavě, která pevně zakořenila a dodnes chrání základní lidská práva a svobody."

V proslulém díle Demokracie v Americe, které dnes tvoří základ moderní politologie, napsal francouzský historik a politik 19. století Alexis De Tocqueville s jistou směsicí kritického údivu, obdivu ale i cynismu: Španělé za pomocí bezpříkladných ohavností, pokrývající se nesmazatelnou hanbou, nedokázali indiánskou rasu vyhladit, dokonce ani zabránit jí, aby se podílela na jejich právech; Američané ze Spojených států dosáhli dvojího legálně, filantropicky: "Nebylo by možné ničit lidi při lepším zachovávání zákona humanity."

Svůj intelektuálně podzimní projev zakončil český president slovy: "Demokratická a prosperující Amerika je výsledkem úsilí generací svobodných občanů."

Znovu jsem se podíval na zástupy mnoha národů a spatřil jsem mezi nimi tvář Goyathlay známého pod španělskou přezdívkou Geronimo, která jakoby říkala: "Ano na Východě už měli telefony a žárovky, v Tusconu lékárnu, občanské schůze, dámský spolek bojující proti alkoholismu, ale v té době Nejvyšší soud Spojených států označil Indiány za cizince a odmítl jim udělit občanská práva."

Tehdy před deseti lety jsem v souvislosti s prezidentovým projevem v postundergroundovém časopisu VOKNO č. 23. napsal: "Konečné řešení nebylo vlastní pouze nacistickému Německu, ale i demokratické a prosperující Americe" a připomněl jsem amerického státního činitele Úřadu pro indiánské záležitosti ve Washingtonu, E. A. Grevese, který v 19. století ono havlovské "úsilí generací" popsal následovně: "Nemůže být pochyb, že tato rasa je odsouzena k rychlému a konečnému zániku...od osvícené a křesťanské vlády jako je naše, nelze očekávat víc, než že zmírní a usnadní jejich konečný odchod ze světa zdejšího."

INDIÁNSKÝ ČERNÝ OHEŇ V PRAZE

Když se o deset let později letos v září sjeli do neprodyšně uzavřeného akvária Pakultu (Paláce kultury) zástupci Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a přední světový politici, přicestovala v rámci evropského turné do Prahy známá americká skupina indiánských tanečníků a zpěváků THE JONES BENALLY's FAMILY z Arizony, kterou vede jeden z navažských z náčelníků, Jones Benally, jenž je zastáncem tradiční politiky původních obyvatel - "Bílý muž je hostem v mé zemi. Ať se podle toho chová!". Součástí skupiny jsou i jeho tři potomci Jeneda, Klee a Clayson, kteří kromě tradičních zpěvů a tanců vystupují samostatně jako indiánské rockové trio pod názvem BLACKFIRE, hrající grunge-core - což je skutečně "alter-native" punková hudba se silným sociálním a politickým poselstvím vyprávějícím o útisku vlády, nedobrovolném přesídlování domorodých obyvatel, lidských právech, genocidě, domácím násilí a eko-cidě. Tato skupina je v Americe známá i díky tomu, že účinkovali i ve filmech s indiánskou tematikou, např. v Geronimovi.

Black fire ("černý oheň") má dva politické významy. V minulosti tento výraz vyjadřoval vizuální znamení, kterým se indiánské kmeny navzájem varovaly před blížícím se nepřítelem, neboť oheň uhasily tak, abych vydával jen tmavé kouřové signály. Zároveň se tak nazývá spontánně hořící povrchová ložiska uhlí, která jsou skutečným motivem zájmu americké vlády a nadnárodních důlních společností o území na kterém Navahové (Dinéové) žijí.

NAVAŽSKÁ MODLITBA ZA VLTAVU

Nutno poznamenat, že skupina do Prahy málem nepřijely. V noci před oficiálním zahájení sjezdu všech finančníků světa mi zavolala jejich německá průvodkyně Marion z hraničního přechodu Rozvadov a s údivem mi vyprávěla, že s autem s kterým procestovali půl Evropy nebyli do Čech vpuštěni. Okamžitě jsem se spojil s vyšším úředníkem pasové kontroly a ten mi opravdu potvrdil, že nebyli vpuštěni pouze kvůli technickému stavu vozidla. Zatímco oni se tu noc vraceli zpět do Norimberku, aby druhý den mohli přicestovat vlakem, ve stejnou dobu jsem přemýšlel o praktikách komunistického režimu, který inovoval v osmdesátých letech svou persekuci vůči disentu tím způsobem, že jejich už tak omezený pohyb ve vlastní zemi omezil například odebíráním technického průkazu vozidla.

Praha přivítala navažské Indiány nejen ulicemi s vytrhanou dlažbou, zahrazenými policejními zátarasy a kordony a "černým ohněm" hořících barikád, ale především svou bytostí v podobě Řeky. Když totiž došli na Karlův most jakmile spatřili Vltavu okamžitě vytáhli malý tyglík v kterém měli indiánskou šalvěj a každý si vzal špetku do prstu a pomalu drolili malá smítka do vody zatímco všichni s obrovskou pokorou odříkávali tradiční navažskou říční modlitbu. Byli prvními návštěvníky, které jsem kdy spatřil na Karlově mostě pro které řeka nebyla součástí nějaké zajímavé turistické atrakce, ale skutečnou živou Bytostí - Řekou, tančící mezi Nebem a Zemí.

První část večerního představení se neodehrávala ani v Míčovně Pražského hradu ani v jiném svatostánku oficiální kultury, ale začala při setmění na malém oprýskaném zadním dvorku v holešovickém squatu Papírna, které slouží jako místo alternativní anarchistické kultury, jehož vůdčí osobností je vydavatel A-kontra a známý občanský aktivista Jakub Polák. Navažský náčelník a medicinman Jones Benally vyprávěl jak příslušníci jeho kmene uctívají Matku Zemi, jak ho prarodiče naučili 99 obřadů, aby se mohl stát medicinmanem. Zpíval a bubnoval, zatímco jeho dva synové a dcera v indiánských krojích předváděli ukázky z tradičních navažských ceremonií - například léčitelský Košíkový nebo Orlí tanec. Poté si starý mediciman vzal několik kruhů do ruky rozložil je v tanci na zem a postupně s nimi tancoval a proplétal je mrštně mezi svými rukama a nohama jako žongléř a vytvářel z nich nejrůznější symbolické obrazce. Nakonec nejstarší ze sourozenců rodiny Benally, sedmadvacetiletá Jeneda vyzvala diváky, aby tancovali s nimi a za chvíli na malém dvorku pod jediným stromem a noční pražskou oblohou všichni tancovali v šamanském rytmu.

GWARSÍLA - INDIÁNSKÝ POLITICKÝ VĚZEŇ SVĚDOMÍ

Během půl hodiny se hudební trio "ČERNÉHO OHNĚ" převléklo do džín a bund z černé kůže a svůj první pražský rockový koncert ve sklepě squatu začalo proklamací: "Neustále nám říkali, že existují dva světy: tradiční a moderní. Existuje ale jenom jeden svět." A začali skladbou o navažské zemi, kde se narodili a z níž přes odpor Indiánů vystěhovala americká vláda od roku 1974 postupně patnáct tisíc Navahů, protože tam jsou jedny z největších uhelných ložisek v Severní Americe. Dnes už jen 300 posledních Indiánů, odolává snahám o vystěhování a nátlaku takových institucí jako je Světová Banka, multinadnárodní korporace a především americká těžařská společnost Peabody Coal Company, která je největším producentem uhlí v USA.

Následující skladba INJUSTICE (BEZPRÁVÍ) byla věnována indiánském vůdci mladých bojovných Indiánů sdružených v organizaci AIM (American Indian Movement) Leonardu Peltierovi, zvanému "Gwarsíla", který jako americký politický vězeň z kmene Anishinabe-Lakotů, tráví už 24 let svého života ve vězení, a to i přesto, že americká vláda při mnoha příležitostech připustila, že neví, kdo je odpovědný za zločin, za nějž byl odsouzen. Leonard Peltier získal několik mezinárodních ocenění. Nedávno byl na summitu ochránců lidských práv v Paříži, který se konal na paměť 50. výročí Všeobecné deklarace lidských práv prohlášen oficiálním ochráncem lidských práv. Rovněž se prosadil svými obrazy s indiánskými tématy jako talentovaný umělec.

"Americká vláda postupovala v jeho případě jako ve svých sporech s Navahy. Celý proces zmanipulovala a byl odsouzen na základě zfalšovaných důkazů a dnes americká vláda nechce dokonce zpřístupnit ani důkazy o jeho nevinnosti. Je to další příklad toho jak Spojené státy, které neustále ukazují prstem jak se porušují lidská práva v jiných zemí mají nepořádek na vlastním dvorku", prohlásil frontman kapely kytarista a zpěvák Klee Benally. Vzhledem k tomu, že Leonard Peltier sám prohlásil, že pokud se nedostane do příštího roku z vězení na svobodu, tak je velká pravděpodobnost, že už v něm zemře a z těchto důvodů navažský zpěvák apeloval na obecenstvo, aby podepisovalo petici za osvobození tohoto vězně svědomí, jehož již v minulosti podpořilo mnoho organizací a osobností, mezi nimi Matka Tereza, prezident Nelson Mandela, biskup Desmond Tutu, tibetský dalajláma, Amnesty International, Evropský parlament, italský parlament, belgický parlament, 50 členů amerického Kongresu, Robert Redford, Národní kongres amerických Indiánů a Jesse Jackson.

V. HAVEL - PREZIDENTI TAKOVÉ VĚCI NEPODEPISUJÍ!

Pro českou politiku, která je dnes stejně nekriticky proamerická jako byla v padesátých letech byla prosovětská, je příznačné, že když se podařilo v roce 1996 jedné americké skupině předložit v Praze petici za Peltierovo omilostnění k podpisu Václavovi Havlovi jeho reakce zněla: "Presidents don't sign this." ("Prezidenti takové věci nepodepisují!"). Ti, kdož si nedokáží zapamatovat minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali, napsal americký filosof G. Santayana. Tento smutný úděl potkal českou společnost v podobě osoby Václava Havla, který se tak přidal na stranu nejrůznějších velkointelektuálů 20. století v kterých se v jisté historické chvíli probudilo libido moci. Jejich osudem se stala ideologická identifikace s nejrůznějšími politickými systémy nebo režimy zastírající normalizační provoz každodenní čachrářské a cynické politiky. Známý francouzský myslitel Julien Benda jejich tragický osud popsal ve slavném díle příznačně nazvaném Zrada duchovních lidí.

Následující píseň EXILE (VYHNANCI) uvedl navažský rocker slovy: "Tak jako Hitler postavil koncentrační tábory, tak něco podobného udělal americká vláda doma." V této skladbě se slévají do jednotného poselství dvě odlišné kultury: tradiční indiánský zpěv a rockový zpěv mladé indiánské generace. V další skladbě dokonce pozvali na pódium svého otce, aby s nimi zpíval. Frontman kapely pak vypráví, že předtím, než vzniknul v jejich zemi kapitálový systém, měli Indiáni jiný hodnotový systém jehož kriteriem nebyla úspěšnost v penězích, ale spočíval v harmonickém vztahu člověka ke svému okolí a prostředí a od něho se odvozoval i skutečný úspěch. "Pokud máte svou mysl, tělo a ducha v souladu, pokud vaše vztahy ve vaší komunitě jsou zdravé, pak jste úspěšní. Není to nic, co bychom museli v naší společnosti znovu vynalézat, stačí se na to rozpomenout."

FEDERÁLNÍ "MATIČNÍ" PLOT MEZI INDIÁNSKÝMI NÁRODY

Pak zahráli skladbu RESIST! (KLAĎTE ODPOR!), kterou věnovali "každému kdo bojuje za lidská práva." V ní se vypráví o navažském území Big Mountain, kde v roce 1974 americká vláda vybudovala plot-zeď s odůvodněním, že bude od sebe oddělovat národy Navahů a Hopiů. "Oba národy jejichž kmeny spolu dlouho sousedily a vycházely mezi sebou mírumilovně, kteří si po dlouhá léta vyměňovaly písně a sdílely kulturu, mezi nimiž vzniklo mnoho mezikmenových sňatků a vždy jedni ctily druhé - byly na jednou od sebe odděleni. Když americká vláda postavila tento plot-zeď, tak nejenže oddělila Navahy od Hopiů, ale rozdělily tak od sebe i rodiny, oddělila je od jejich tradičních posvátných míst a od studní, které jsou pro ně zdrojem vody. Víc než 14 tisíc Navahů a stovka Hopiů bylo již vysídleno. Dnes tam klade odpor proti nátlaku vlády už jen pár stovek převážně starých lidí, kterým hrozí, že budou ze svých uzemí vytlačeni federálními agenty. I Evropský parlament se usnesl na prohlášení, kterým podporuje odpor těchto posledních zbytků našeho národa, a proto bychom byli rádi, kdybyste i Vy přiměli vaše instituce, parlament a vládu, aby vydaly podobné prohlášení, protože teprve okamžiku, když na Spojené státy bude vyvoláván nátlak ze všech stran existuje naděje, že se něco změní. Tento plot-zeď mezi dvěma indiánskými národy je vlastně řezem, který je zasazen do vnitřností Matky Země. Naše matka Země má však hlas a tímto hlasem jsme my. Proto Vám dáváme na vědomí jaké nespravedlnosti se dopouští americká vláda na společnosti."

BLACKFIRE - NEJLÉPE VRŽENÁ KULTURNÍ DLAŽDIČKA

Pak zahráli poslední rockovou skladbu s názvem COMMON ENEMY (SPOLEČNÝ NEPŘÍTEL), která je o spojenectví, jednotnosti a společném nepříteli, který se nazývá ignorance. Kouřové signály "ČERNÉHO OHNĚ" na pódiu squatu dohasínají a hudebníci vyjadřují svou skromnost rukama sepjatými k modlitbě. Ale publikum je nechce nechat rychle odejít a za indiánského vyvolávání "Heja héja, heja héja" se na scénu objevuje opět kompletní skupina THE JONES BENALLY's FAMILY, aby se rozloučila s diváky tradiční navažskou písní svého stále ještě nepokořeného národa, která je i hymnou organizace Hnutí amerických Indiánů a která se příznačně nazývá HOPE (NADĚJE). Svůj koncert pak končí se slovy: "Jsme velice pokorní lidé a naším jevištěm je ulice, proto si udržujte váš životní oheň, neboť to, že vy budete protestovat v ulicích, to je ta naše naděje."

Spirituální přítomnost a představení navažských Indiánů bylo v globalizačním zářijovém týdnu roku 2000, tou nejpřesněji namířenou a hozenou kulturní dlažební kostkou zasahující přímo samotné mozkové centrum bílého muže v němž strach z globalizace je ve skutečnosti strachem ze samotné demokracie, která v sobě skrývá možnost ničení lidi při "zachovávání legality a zákona humanity".

Článek ve zkrácené podobě vyšel v deníku "Právo" dne 19. října 2000.

Copyright 2000 (c) Mirek Vodrážka

 

 

HLEDÁNÍ

Google
WWW http://www.bushka.cz/

 

TOUR 2001

 

TOP/NAHORU

KONCERT 2000

 

BUSHKA & UBIQUE THANK YOU FOR YOUR VISIT!

 

At his feet foakleys her http://www.cagesoccer.co.uk/ little Michael Kors Väskor white satin celine veske norge salgs online slippers http://www.webmechanik.com/ lay Michael Kors Väskor Sverige half hidden cheap oakley sunglasses in the http://www.zfxsteel.com/ long http://www.pautasso-ristoranti.com/ white fur of Michael Kors Väskor the fake oakley sunglasses rug. occhiali da sole ray ban He occhiali da sole ray ban vista felt foakleys.com giddy and Longchamp Väska weak, billiga ray ban and jack wills outlet clearance that cappelli new era nba hard foakleys.com pain Ralph Lauren Sverige Online in foakleys sunglasses his chest foakleys left fitflops outlet him foakleys no peace. Longchamp Väska Sverige Online He http://www.kleenezeforyou.co.uk/ rose gafas de sol oakley baratas and went jack wills outlet into sac longchamp pas cher the mulberry tasker udsalg bedroom. Her ball dress Köpa Michael Kors Väskor lay where foakleys she celine veske norge had celine thrown it. celine veske norge salgs He flung himself on http://www.northamericantruck.com/ the http://www.vitamininternet.com/ bed and gafas oakley baratas buried foakleys his fake oakley sunglasses uk face http://www.manifestoxfare.it/ in the Beats By Dre Sverige Online rustling silk. A foakleys sunglasses faint odor foakleys for sale of mulberry mens violets pervaded it. He foakleys thought oakley sunglasses cheap of the longchamp pas cher bouquet Köpa Michael Kors Väskor that Mulberry Alexa tasker had cheap oakley sunglasses uk been cheap oakley sunglasses placed foakleys sunglasses for sale for her mulberry outlet at replica oakley sunglasses uk the cappelli new era mlb dinner. billiga michael kors Then foakleys for sale the Billiga Michael Kors flowers Mulberry tasker reminded him fake oakleys of Beats By Dre Sverige last Ralph Lauren Sverige summer. He foakley sunglasses for sale lived replica oakley sunglasses over again Outlet Ralph Lauren Sverige their gay life - Michael Kors Stockholm their ray ban kopior excursions http://www.clitflickers.com/ to fake oakleys sunglasses Meudon, Sceaux, Versailles with its celine veske warm oakleys sunglasses fake meadows, cappelli new era italia outlet online!

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.