Home CZ LP Milost na dosah? Update o LP LPSG ČR* Umělec Zápisky z vězení [scott barta] Dreamkeepers.net BLACKFIRE v ČR* FBI/ COINTELPRO* Článek o LP V SN

[hr]

[Banner picture]

[toplist counter]

LEONARD PELTIER*
Knoflíky označené (*) mají pod sebou další stránky. Buttons labeled (*) contain sub-webs. Naposledy upraveno - 2002-06-10 - Last updated

E-MAIL
WEBSITE MAP

 

Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek

[guestbook]  

[hr]

[banner online petice za leonarda peltiera]

 

 

Nové stránky websitu

 

LEONARD PELTIER

Nový český web o Leonardu Peltierovi

[gbflag]

English version

 

Co je nového?

 

[leonard peltier ve vezeni]

 

Mimořádné řízení o podmíněném propuštění
Leonarda Peltiera + modelový dopis

Dopis svědka období hrůzovlády žádající Peltierovo propuštění

Otevřený dopis členů nového vedení LPDC

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ O PODÁNÍ ŽALOBY NA FBI

Odtajněné svazky FBI

Update o Peltierově kampani za pravdu a spravedlnost (LPDC, 23. březen 2002)

Otevřený dopis Leonarda Peltiera na Konferenci o vězeňské justici, konající se 16. února 2002 v Burlingtonu, Vermont

 

 [hr]

 

Mimořádné řízení před komisí rozhodující o podmíněném propuštění Leonarda Peltiera se bude konat 1. července 2002

Mimořádné řízení přezkoumá předchozí negativní rozhodnutí Komise pro podmíněné propuštění vzhledem k novému vývoji v Peltierově případu. Výrok komise může buď potvrdit původní rozhodnutí a Peltiera nechat čekat až na řádné řízení před touto komisí v roce 2008 (což bývá obvyklé), urychlit či oddálit datum řádného řízení, nebo vězně propustit na podmínku (což bývá vzácné).

Komise bohužel těmto mimořádným řízením nevěnuje dostatečnou pozornost – během minulého řízení se totiž stalo, že vyšetřovatel komise již sepisoval své negativní doporučení zatímco Peltierovi obhájci ještě členy komise seznamovali s vývojem případu. Nicméně je důležité, aby se nyní ukázalo jak silná je podpora propuštění Leonarda Peltiera, aby se komise nedomnívala, že již nemá podporu veřejnosti. Je třeba využít každé příležitosti, která by mohla přinést Leonardovo propuštění, i když má jen sebemenší naději na úspěch. Je třeba shromáždit co nejvíce dopisů a úřadům ukázat, že se nevzdáváme, a že podpora Leonarda Peltiera je stále silná. Čím více se o něm bude mluvit, tím lépe pro něj. Jeho případ nesmí i přes dosavadní neúspěchy v boji za jeho propuštění upadnout v zapomnění!

Můžete použít modelový dopis níže nebo si jej upravit, či napsat svůj vlastní. Vlastnoručně podepsaný dopis pošlete poštou jeho obhajobě na adresu: LPDC, PO Box 583, Lawrence, KS, USA. Peltierovi obhájci budou dopisy shromažďovat a předají je komisi, která je zařadí do Peltierova spisu.

Český překlad dopisu Komisi pro podmínečné propuštění

Datum

United States Parole Commission
5550 Friendship Boulevard, Suite 420
Chevy Chase, MD 20815-7286

Věc: LEONARD PELTIER #89637-132

Vážená komise,

píši Vám, abych vyjádřil(a) svou bezvýhradnou podporu panu Leonardu Peltierovi, který v současné době přebývá ve státním vězení v Leavenworthu. Pan Peltier je již více než 26 let vězněn za smrt agentů FBI Ronalda Williamse a Jacka Colera. Uznávám, že se jedná o závažný zločin a rodinám těchto agentů vyjadřuji svou hlubokou účast.

Po zralém zvážení skutečností v případu pana Peltiera Vás žádám o jeho podmínečné propuštění. Pan Peltier je za jejich smrt vězněn již přes 26 let i přesto, že se státní zástupci i soudy shodli na tom, že nevědí, kdo vlastně agenty Colera a Williamse zabil. I přes své prohlášení, že agenty nezabil, je panu Peltierovi líto jejich smrti a cítí kvůli ní výčitky. Pan Peltier nikdy předtím nebyl odsouzený za žádný trestný čin a během svého pobytu ve vězení se vždy stavěl proti násilí. Pan Peltier nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Naopak, jeho propuštění by napomohlo k ozdravění dlouhodobě narušených vztahů mezi vládou a indiánskými národy.

Pan Peltier se navíc chová jako vzorný vězeň. Pravidelně je svými dohlížiteli oceňován jako dobrý pracovník. Pokračuje v práci s mladými indiánskými vězni a vede je ke střídmému a slušnému životu. Během svého pobytu ve vězení se stal talentovaným malířem a výmluvným spisovatelem. Je obdivuhodné, jak pravidelně pomáhá těm, kdo potřebují pomoc. Svými cennými obrazy obdarovává různé charity včetně útulků pro bité ženy, domů na půli cesty, programů na léčení alkoholismu a drogových závislostí a stipendijních nadací pro indiánské studenty. Koordinuje každoroční sbírku pro děti z indiánské rezervace Pine Ridge, jež jen v loňském roce dětem přinesla více než 1 000 dárků. Obhájci lidských práv je uznáván za své dobré skutky a byl za ně odměněn několika cenami, včetně ceny za lidská práva Ontario Federation of Labour a v současnosti je nominován na cenu organizace Right to Livelihood.

Nakonec bych chtěl(a) vyjádřit své hluboké znepokojení nad zdravím pana Peltiera. Je mu již 57 let a trpí celou řadou zdravotních problémů včetně částečné slepoty, cukrovky, srdečních potíží a vysokého tlaku. Pan Peltier si zasluhuje prožít zbývající léta svého života v klidu.

Děkuji Vám předem za Váš čas a pozornost,

 

Originál dopisu k podepsání a odeslání do LPDC

Originál dopisu ke stažení ve formátu .doc (WORD)

Date

United States Parole Commission
5550 Friendship Boulevard, Suite 420
Chevy Chase, MD 20815-7286

Re: LEONARD PELTIER #89637-132

Dear Commissioners,

I am writing to express my wholehearted support for the parole of Mr. Leonard Peltier who is currently housed at the United States Penitentiary in Leavenworth.  Mr. Peltier has served more than 26 years in prison for the deaths of FBI Agents, Ronald Williams and Jack Coler.  I recognize the grave nature of such an offense.  My deepest sympathy is extended to the families of these two agents.

After careful consideration of the facts in Mr. Peltier's case, I ask you to grant Mr. Peltier parole.  I note that the United States attorneys and the courts have long held that they do not know who killed Mr. Coler or Mr. Williams.  In spite of this fact, Mr. Peltier has served more than 26 years in prison for their deaths.  Although Mr. Peltier maintains that he did not kill the agents, he has openly expressed remorse and sadness over their deaths.  Mr. Peltier has no prior convictions and has advocated for non-violence throughout his prison term.  Mr. Peltier does not represent a risk to the public. To the contrary, his release would help to heal a wound that has long impeded better relations with Native Americans.

Furthermore, Mr. Peltier has been a model prisoner.  He has received excellent evaluations from his work supervisors on a regular basis.  He continues to mentor young Native prisoners, encouraging them to lead clean and sober lives.  He has used his time productively, disciplining himself to be a talented painter and an expressive writer.  Most admirably, he contributes regular support to those in need.  He donates his paintings to charities including battered women's shelters, half way houses, alcohol and drug treatment programs, and Native American scholarship funds.  He coordinates an annual gift drive for the children of the Pine Ridge Indian Reservation, which last year garnered more than 1,000 gifts.  He is widely recognized in the human rights community for his good deeds and in turn has won several human rights awards, including the 2001 Ontario Federation of Labour Human Rights Award and a current nomination for the Right to Livelihood Award.

Lastly, I note my deep concern with Mr. Peltier's health.  He is now 57 years of age and he suffers from partial blindness, diabetes, a heart condition, and high blood pressure. Mr. Peltier deserves to live the remaining years of his life in peace.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely yours,

(Podpis, jméno, adresa) - odeslat na adresu: LPDC, PO Box 583, Lawrence, KS, USA

NAHORU

[hr]

 

Dopis svědka období hrůzovlády Komisi pro podmínečné propuštění

Edward R. Reilly, Jr. Chairman
Parole Commission
5550 Friendship Boulevard, Suite 420
Chevy Chase, MD 20815

Vážený pane Reilly,

píši Vám ohledně žádosti o propuštění Leonarda Peltiera na podmínku. Pan Peltier si již ve vězení odpykal 26 let a v jeho případě došlo k nespočetným manipulacím a porušování práva na spravedlnost, které dodnes nebyly potrestány.

V letech 1971 až 1976 jsem působil jako učitel v Pine Ridge. V období následujícím obsazení Wounded Knee (1973-1976) FBI využívala území indiánské rezervace Pine Ridge jako cvičný prostor pro výcvik svých zásahových jednotek. Do rezervace přijely stovky agentů FBI, kteří si v tomto reálném prostředí nacvičovali taktiky pro operace proti Hnutí amerických Indiánů. Para-militární bojůvky GOON od nich dostaly volnou ruku a rezervaci pohltila vlna násilí a teroru. Tradiční Indiáni v rezervaci získali pocit, že je vláda Spojených států opustila.

Případy násilí a zabití, kterých se dopustila policie nebo příslušníci GOON byly buď postihovány velmi mírně, nebo nebyly dokonce vůbec potrestány. Má patnáctiletá žačka Sandra Woundedfoot byla ztýrána, znásilněna a zavražděna federálním důstojníkem Paulem Duane Hermanem (dokumentaci poskytnu na vyžádání). Soud mu však povolil, aby se přiznal jen k prostému zabití, za něž byl následně i souzen! Jako ne-indiánský učitel a veterán z války ve Vietnamu, který byl před lety svědkem těchto událostí, v sobě cítím velký hněv a stydím se za takto nerovný přístup spravedlnosti. Za tragédii, která se před lety toho nešťastného dne odehrála na území indiánské rezervace Pine Ridge, nese hlavní odpovědnost Federální úřad pro vyšetřování.

Žádám, aby se tomuto muži dostalo spravedlnosti, aby se těm, kteří tyto události prožili dostalo uzdravení a mohli tak uzavřít tuto neblahou kapitolu svých životů. Žádám, aby byl pan Peltier propuštěn na podmínku.

S pozdravem,

Paul K. Berg

NAHORU

[hr]

 

Otevřený dopis členů nového vedení LPDC

 Přátelům, rodině a zastáncům Leonarda Peltiera,

My, členové nového vedení Výboru pro obhajobu Leonarda Peltiera, považujeme tuto příležitost podpořit Leonarda Peltiera a přidat se k Vašemu boji za spravedlnost v této zemi za  velkou čest. SVOBODU LEONARDU PELTIEROVI. Pevně věříme, že boj za osvobození Leonarda Peltiera je navýsost nutný a důležitý a slibujeme, že tomuto úsilí budeme věnovat co nejvíce našeho času, vlivu, srdce a schopností. Cítíme velký obdiv k úsilí Leonardových zastánců jak minulých, tak i současných a těšíme se na společnou práci s nimi i v budoucnosti. Podstatné je, aby toto úsilí o osvobození Leonarda Peltiera pod heslem UNTIL FREEDOM IS WON (dokud nedosáhneme osvobození) dále pokračovalo, dokud nesplní svůj cíl. Čekají nás rušné týdny během nichž se budeme věnovat cílům naší kampaně. Zůstaňte prosím připraveni na nové akce, plány a projekty.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste dále úzce spolupracovali s LPDC. Je potřeba shromáždit co nejvíce dopisů pro blížící se řízení Komise pro podmínečné propuštění, podpořit již podanou žalobu na FBI i úsilí o zařazení případu Leonarda Peltiera do vyšetřování sněmovního Výboru pro vládní reformu, a brzy zahájíme novou kampaň za odtajnění 6 000 dokumentů ze soudního procesu stále ještě zadržovaných FBI. Leonard sám potřebuje Vaši podporu. Pište mu a mějte i další lidi k tomu, aby mu posílali dopisy, rozšiřujte písemnosti o jeho případu, přispěte i finančně. Každý určitě sám najde, jakým způsobem pomoci.

Leonardovi je již 57 let. Z toho více než 26 dlouhých let prožil ve vězení, ale i přes své velké utrpení dokázal pozdvihnout svůj hlas proti křivdám, jimiž trpí domorodé národy. Chtěli bychom mu za tuto oběť projevit naši velkou úctu a díky. Dokažme mu, že za jeho svobodu budeme bojovat dále, dokud se nám nevrátí domů.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši dobrou práci a oddanost věci.

S upřímným pozdravem,

Správní rada LPDC:

Glenn Marshall, Michael Yellow Bird, Kenarahdiyoh, Natsu Saito, Sammy Toineeta a Ed Nakawatase

(Stručné životopisy členů nového vedení najdete na webu LPDC)

NAHORU

[hr]

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ OBHAJOBY LEONARDA PELTIERA

LPDC žádá všechny Peltierovy zastánce, aby tuto informaci rozšířili ve svých místních médiích a předali ji dál všem, koho by mohla zajímat. Informace budou vyvěšeny na websitu LPDC http://www.freepeltier.org v den podání u soudu, tedy 4. dubna 2002.

Výbor pro Peltierovu obhajobu je připraven poskytnout médiím veškeré informace, rozhovory atd.

Právníci vězněného indiánského aktivisty Leonarda Peltiera dnes podali žalobu proti bývalému řediteli FBI Louisu Freehovi. Freeh je společně s Asociací agentů FBI a celou řadou aktivních agentů FBI žalován za porušování Peltierových ústavních práv tím, že před veřejností, ministerstvem spravedlnosti, US komisí pro podmínečné propouštění vězňů a bývalým prezidentem Clintonem činili lživá a nepodložená prohlášení.

V  žalobě podané u okresního soudu ve Washingtonu, D.C. se dále uvádí, že FBI „prováděla systematickou a oficiálními místy podpořenou dezinformační kampaň“, která měla za cíl zabránit udělení spravedlivé milosti Leonardu Peltierovi nebo jeho propuštění na podmínku.

Tato žaloba je důsledkem velmi kontroverzní kampaně vedené FBI s cílem zabránit bývalému prezidentovi Clintonovi v udělení milosti Peltierovi během posledních dnů jeho mandátu. Aby zabránili udělení milosti, agenti FBI po celé zemi rozesílali dopisy redakcím, sponzorovali přední deníky, platili si reklamy v rozhlase a dokonce několik set jich přišlo pochodovat před Bílý dům. Bývalý ředitel FBI Louis Freeh napsal plamenné dopisy Billu Clintonovi a Janet Reanové (bývalé ministryni spravedlnosti), v nichž je vyzýval k odmítnutí milosti. V celostátní kampani Peltiera charakterizoval jako chladnokrevného vraha, který surovým způsobem zblízka zastřelil dva agenty FBI. Peltierovi obhájci a zastánci však prohlašují, že tato charakteristika je nejen nepravdivá, ale přímo záměrně lživá vzhledem k tomu, že sama obžaloba v jeho případu již dlouho připouští, že nemůže dokázat, kdo vlastně dotyčné dva agenty zastřelil. Navíc, Leonarda Peltiera, dnes již sedmapadesátiletého a ve špatném zdravotním stavu, to stálo mnoho let cenné svobody.

Peltier si již odsloužil více než 26 let vězení za smrt dvou agentů FBI zabitých v roce 1975 při přestřelce, ke které došlo na území indiánské rezervace Pine Ridge. Peltierovi zastánci upozorňují na to, že FBI aby dosáhla odsouzení Peltiera terorizovala svědky, užívala křivá svědectví a utajila balistickou zkoušku, která dokazovala jeho nevinu. Soudce odvolacího soudu Gerald Heaney, který na základě formálních právních důvodů Peltierovi zamítl právo na nový soudní proces, posléze vystoupil na podporu jeho propuštění poukazujíc na nepravosti, jichž se v jeho případě dopustila FBI. Mezi těmi, kdo Leonarda Peltiera považují za politického vězně, kterého je třeba propustit na svobodu jsou Amnesty International, Kennedy Memorial Center for Human Rights, Rev. Jesse Jackson, Rigoberta Menchu Tum, arcibiskup Desmond Tutu, Corretta Scott Kingová a celá řada indiánských kmenů.

LPDC
Leonard Peltier Defense Committee
(785) 842-5774; lpdc@freepeltier.org
PO Box 583
Lawrence, KS 66044
785-842-5774

Until Freedom Is Won! – Dokud nedosáhneme osvobození!

Nová kampaň za spravedlnost pro Leonarda Peltiera

NAHORU

[hr]

Odtajněné svazky FBI

 Smyslem zákona o svobodě informací (FOIA) bylo původně podpořit transparentnost a odpovědnost vlády. Bohužel, z využití tohoto zákona se stal nesmírně byrokratický proces a dochází k častým manipulacím ze strany úřadů, které kladou odpor vůči odtajnění dokumentů. Níže uvedené dokumenty jsou malým příkladem toho, jaké údaje se nacházejí v dosud uvolněných svazcích FBI. Peltierův obhájce Michael Kuzma v současné době vede soudní spor s FBI ohledně více než 11 000 různých dokumentů či jejich součástí, které jsou dosud zadržovány.

Dokumenty odtajněné v poslední době podle FOIA

[dot]

Odpověď: Žádost Myrtle Poor Bear #0929950-000
Nově odtajněný dokument

[dot]

Odpověď/Odvolání: [Usedlost Jumping Bull] Žádost #0929951-000  
Nově odtajněný dokument

Nedávno byl odtajněn malý svazek dokumentů týkajících se Michaela Andersona, mladého indiánského svědka, který byl při Peltierově procesu donucen křivě svědčit. Je zřejmé, že níže uvedené dokumenty by mohly mít klíčový význam pro případ Leonarda Peltiera, avšak jak můžete sami zjistit, FBI vymazala klíčové části dokumentu s odvoláním na výjimky, které policii zákon povoluje.

[dot]

Michael Erwin Anderson FD-302 Pt 1 Nově odtajněný dokument

[dot]

Michael Erwin Anderson FD-302 Pt 2Nově odtajněný dokument

[hr]

 

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU JIŽ PŘÍSTUPNÉ ONLINE

[dot]

Během Peltierova procesu svědčil svědek obžaloby Michael Anderson o nátlaku FBI

[dot]

Svědectví Andersona, Drapera a Browna: Výňatek ze Soudní proces s Leonardem Peltierem od Messerschmidta

[dot]

Prověření svědectví Michaela Andersona: Výňatek ze Soudní proces s Leonardem Peltierem od Messerschmidta

[dot]

VÝŇATKY Z TRANSKRIPTŮ SOUDNÍHO PROCESU: U.S. vs LEONARD PELTIER [Case Number CR77-3003]
Svědectví --- Michael Anderson [Svazek 5]

[dot]

VÝŇATKY Z TRANSKRIPTŮ SOUDNÍHO PROCESU: U.S. vs LEONARD PELTIER [Case Number CR77-3003]
Křížový výslech  --- Michael Anderson [Svazek 5]

[dot]

VÝŇATKY Z TRANSKRIPTŮ SOUDNÍHO PROCESU: U.S. vs LEONARD PELTIER [Case Number CR77-3003]
Svědectví, které nebylo odpřisáhnuté na posvátnou dýmku [Svazek 5]

[dot]

Leonard Peltier byl z Kanady vydán na základě místopřísežného prohlášení podepsaného Myrtle Poor Bear....

[dot]

Podrobněji o těchto prohlášeních ve FAQ #9 z Případ Leonarda Peltiera: Konstatování faktů.

[dot]

Více informací o nezákonném vydání z Kanady na základě místopřísežného prohlášení Myrtle Poor Bear v Prohlášení Warrena Allmanda, bývalého kanadského ministra pro indiánské a polární záležitosti.

[dot]

Kopie všech tří prohlášení předložených Myrtle Poor Bear k podpisu.

[dot]

Mapa použitá obžalobou při soudu v městě Fargo: JUMPING BULL RANCH, Indiánská rezervace Pine Ridge, Jižní Dakota.

[hr]

PŘEDCHOZÍ                            NAHORU                        DALŠÍ

[hr]

IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE

At his feet foakleys her http://www.cagesoccer.co.uk/ little Michael Kors Väskor white satin celine veske norge salgs online slippers http://www.webmechanik.com/ lay Michael Kors Väskor Sverige half hidden cheap oakley sunglasses in the http://www.zfxsteel.com/ long http://www.pautasso-ristoranti.com/ white fur of Michael Kors Väskor the fake oakley sunglasses rug. occhiali da sole ray ban He occhiali da sole ray ban vista felt foakleys.com giddy and Longchamp Väska weak, billiga ray ban and jack wills outlet clearance that cappelli new era nba hard foakleys.com pain Ralph Lauren Sverige Online in foakleys sunglasses his chest foakleys left fitflops outlet him foakleys no peace. Longchamp Väska Sverige Online He http://www.kleenezeforyou.co.uk/ rose gafas de sol oakley baratas and went jack wills outlet into sac longchamp pas cher the mulberry tasker udsalg bedroom. Her ball dress Köpa Michael Kors Väskor lay where foakleys she celine veske norge had celine thrown it. celine veske norge salgs He flung himself on http://www.northamericantruck.com/ the http://www.vitamininternet.com/ bed and gafas oakley baratas buried foakleys his fake oakley sunglasses uk face http://www.manifestoxfare.it/ in the Beats By Dre Sverige Online rustling silk. A foakleys sunglasses faint odor foakleys for sale of mulberry mens violets pervaded it. He foakleys thought oakley sunglasses cheap of the longchamp pas cher bouquet Köpa Michael Kors Väskor that Mulberry Alexa tasker had cheap oakley sunglasses uk been cheap oakley sunglasses placed foakleys sunglasses for sale for her mulberry outlet at replica oakley sunglasses uk the cappelli new era mlb dinner. billiga michael kors Then foakleys for sale the Billiga Michael Kors flowers Mulberry tasker reminded him fake oakleys of Beats By Dre Sverige last Ralph Lauren Sverige summer. He foakley sunglasses for sale lived replica oakley sunglasses over again Outlet Ralph Lauren Sverige their gay life - Michael Kors Stockholm their ray ban kopior excursions http://www.clitflickers.com/ to fake oakleys sunglasses Meudon, Sceaux, Versailles with its celine veske warm oakleys sunglasses fake meadows, cappelli new era italia outlet online!

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.