Home CZ LP Milost na dosah? Update o LP LPSG ČR* Umělec Zápisky z vězení [scott barta] Dreamkeepers.net BLACKFIRE v ČR* FBI/ COINTELPRO* Článek o LP V SN

[hr]

[Banner picture]

[toplist counter]

LEONARD PELTIER*
Knoflíky označené (*) mají pod sebou další stránky. Buttons labeled (*) contain sub-webs. Naposledy upraveno - 2002-06-10 - Last updated

E-MAIL
WEBSITE MAP

 

Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek

[guestbook]  

[hr]

[banner online petice za leonarda peltiera]

 

NOVÉ STRÁNKY WEBSITU

 

LEONARD PELTIER

Nový český web o Leonardu Peltierovi

 

RODINA REVY A SCOTTA BARTOVÝCH

 

[gbflag]

ENGLISH VERSION


Vytvořila jsem tuto stránku, na počest mého přítele Scotta Barty. Je to překlad stránky v angličtině, kterou pro Revu Bartovou a její slavnou rodinu vytvořila její blízká přítelkyně Dee Doveyová, která mi k překladu dala své laskavé svolení

Stránky Dee Doveyové
http://freepages.family.rootsweb.com/~rosadove/DeeDoveyFamilyPage/

 REVA BARTOVÁ

MÁ PŘÍTELKYNĚ
Seznámily jsme se v armádě USA, ve Ft. Worth v Texasu v roce 1954

 


Reva v roce 1977


Fotografie jejích
vnoučat viz níže

 


RODOVÁ LINIE
REVY BARTOVÉ


1. Ranní Sláva (Morning Glory) se vdala za Sebrevierru DeCoraha

2. Měli mnoho dětí
3. Foster DeCorah, (vnuk) padl 1. srpna 1918 v 1. světové válce
4. Henry (syn F. DeCoraha), bojoval v 1. světové válce
5.
Reva Bartová, (nar. 1. března 1934 ve Winnebago, NE, otec Henry DeCorah), vdaná za George Bartu
6. Dcery Sandra, Susan, a
syn Scott (nar. 13. dubna 1960)
7. Scottova dcera,
Kimimila Waci Win (nar. 5. prosince 1985)
Scottův syn Inyan (nar. 3. listopadu 1988)


DOMORODÉ INDIÁNSKÉ NÁRODY
A AMERICKÁ ÚSTAVA
PŘÍBĚH NÁRODA HO CANK WINNEBAGO

Národ Indiánů Ho Cank odpradávna sídlil v oblasti, která je dnes nazývána Wisconsin. V rozporu s migračními teoriemi, které nacházíme v knihách amerických historiků, v kultuře národa Ho cank, zvaného Winnebagští Indiáni, najdeme původní starodávné mýty o jejich původu a o stvoření světa, ústně přenášené z generace na generaci. Snahy těchto historiků o vylíčení Indiánů jako necivilizovaných národů nebo bezcílně putujících nomádů na úrovni pračlověka jsou nehumánní a rasistické. Je to stejný rasismus, který vede k mlčení o útlaku a genocidě 100 miliónů nevinných obětí z řad původních obyvatel amerického kontinentu, kterou měli za účelem získání indiánské půdy na svědomí přistěhovalci a ve velké míře i představitelé americké vlády.

Právě od indiánských národů pochází původní myšlenka demokracie, kterou převzaly Spojené státy americké. Demokratické principy zakotvené v Ústavě USA byly přejaté ze systému vlády Konfederace šesti irokézských národů. Ten nejdůležitější princip však tato ústava opominula - účast žen na rozhodování, jež je zárukou rovnováhy, míru a štěstí.

V polovině 18. století žila skvělá vypravěčka a velice vážená mluvčí národa Ho Cank. Jmenovala se Ranní Sláva (Morning Glory Woman). Její řečnické umění jí vyneslo až do pozice náčelníka. Je třeba upřesnit, že nelze srovnávat titul indiánského náčelníka s podobnými pojmy běžnými v civilizaci bílých mužů, protože v žádném případě neodpovídá titulu krále, velitele, diktátora nebo vládce. V indiánské společnosti byl každý na něco odborník a nikdo nebyl považován za lepšího nebo výše postaveného, než druzí.

Na systému vlády v indiánských společnostech předkolumbovské doby se podíleli všichni dospělí muži i ženy, kteří se scházeli v tzv. "Kruhu setkání národa" (Circle Meeting of The People). Tento systém je tou nejčistější a nejopravdovější formou demokracie.

Ranní Sláva se vdala za francouzského lovce kožešin jménem Sebrevierre DeCorah, který se usadil ve středním Wisconsinu, a měla s ním mnoho dětí. Ne-Indiáni byli vždy ve společenstvích Indiánů vítáni. Jejich ziskuchtivá a rozpínavá mentalita je však dovedla k nepřátelství s Indiány, které vyústilo v boji těch posledních o svá domovská území a svébytný způsob života.

V době, kdy se Ranní Sláva a Sebrevierre setkali, již francouzští lovci kožešin Evropu seznámili s indiánským způsobem líbání, který byl nazván "polibek po francouzsku" - náš dobře známý "francouzák".

Syn Ranní Slávy, Foster DeCorah se zúčastnil bojů 1. světové války po boku spojenců. Tehdy Ho Cankové odsunuli stranou všechny neshody s vládou USA, která je prostřednictvím svých zkorumpovaných úředníků nestydatě utlačovala a Foster se svým 17tiletým synem Henrym a dalšími muži z národa Ho Cank bojovali v proslulé divizi americké armády Rudý šíp, aby zabránili ovládnutí světa nepřáteli a tím v neposlední řadě ochránili i svůj vlastní domov - "Velký Želví ostrov" (Great Turtle Island) na západní polokouli.

Velký Želví ostrov byl vždy domovem Ho Canků, stejně jako bizonů a půvabných jelenů z posvátného národa Čtyřnohých bytostí, a sladká kukuřice a lahodné brambory zase patřily k posvátnému národu Rostlin. Ho Cankové, stejně jako Dakotové, Omahové, Ponkové a další byli zástupci domorodého národa Dvojnohých bytostí.

Divize Rudý šíp se proslavila tím, že pronikala "jako šíp" i těmi nejsilněji opevněnými pozicemi nepřítele v Hindenbergově linii ve Francii, jejíž pád nakonec vedl k vítězství spojenců v 1. světové válce. Foster byl v urputném boji zastřelen, jen nějakých patnáct metrů od svého syna Henryho. Ten i přes smrt svého otce bojoval dál, protože byl přesvědčen, že jen vítězstvím zajistí, aby jeho oběť nebyla marná. Během bojů o Hindenbergovu linii byl Henry těžce zasažen bojovým plynem yperitem. Americká armáda mu odmítla poskytnout invalidní důchod a lékařskou péči, protože byl Indián - Ho Cankové totiž v té době nebyli americkými občany, jimiž se podobně jako většina US Indiánů stali až později, v roce 1924, kdy byrokratičtí zákonodárci odhlasovali zákon, jímž bylo americké občanství Indiánům vnuceno shora, aniž by se jich někdo zeptal zdali souhlasí. Většina rudých národů ještě dnes bojuje proti tomuto protiprávnímu zákonu, jenž přímo ohrožuje naší národní identitu a zabraňuje uznání rudých národů.

V dnešní době jsou rudé národy jedinou lidskou rasou, které bylo odepřeno oprávněné členství v mezinárodním společenství národů - Organizaci spojených národů. Ostatně, některé činy této organizace pod kontrolou Spojených států z poslední doby vzbudily u Indiánů pochybnosti o tom, zdali by si skutečně přáli stát se jejími členy.

Stát New York pokračuje ve své snaze o to, aby se členové Konfederace šesti národů podrobili jurisdikci jednotlivých států a nezákonnému zdanění - což je jasné porušení ústavy, která říká, že "Indiáni nebudou podléhat daním" (článek I, oddíl 2, část 3).

Rovněž hrozí protiprávní zdanění indiánských národů, které vlastní a provozují kasina.

Článek IV americké ústavy říká: "Smlouvy uzavřené s indiánskými národy budou nejvyšším zákonem země". Mnoho indiánských národů má legitimní právo na území, na nichž se dnes rozkládají státy USA. Takovým příkladem jsou Black Hills (Paha Sapa) v západní části státu Jižní Dakota. Příjmy z těžby zlata a dalších nerostů, dřeva a z turistického ruchu představují bilióny dolarů, zatímco jejich právoplatní majitelé Lakotové a další národy, kterým je přiřkla smlouva z roku 1851 podepsaná ve Fort Laramie, žijí v naprosté bídě.

Foster DeCorah stejně jako velcí indiánští vlastenci z dřívějších dob jakými byli Sedící Býk a Bláznivý Kůń bojovali za svobodu pro svůj lid. Za právo na to, být tím, kým a čím jsou. Úcta k těm, kteří padli při obraně vlasti by měla náležet nejen takzvaným "US veteránům", ale i indiánským vlastencům, kteří vždy bojovali za mír a svobodu. Ústava musí být nedotknutelná a respektována. Příliš mnoho lidí padlo v boji za dodržování článků Ústavy USA - za svobodu být lidskou bytostí.

Na příběh Fostera a jeho syna Henryho se nesmí nikdy zapomenout. Je to příběh cti a odvahy otce a syna ochraňujících svůj lid. Je to jedna z kapitol dějin lidského rodu.

Henry DeCorah odešel do "Světa duchů" v roce 1993. Jeho dcera Reva - bývalá příslušnice vojenského letectva - je dnes národní tajemnicí Hnutí amerických Indiánů (AIM). Toto hnutí se proslavilo v roce 1973 při 71 dní trvajícím obsazení Wounded Knee v indiánské rezervaci Pine Ridge v Jižní Dakotě. Reva a její manžel George Barta, pocházející po matce z národa Ihanktunwan (Dakota/ Nakota) a po otci českého původu, koordinovali zásobování obležených Indiánů ve Wounded Knee jídlem, oblečením, municí a dalších nezbytných potřeb. Vzbouření Indiáni se bránili proti násilí zkorumpovaných úřadů a příslušníků policejních složek, kteří v té době decimovali tuto nejchudší indiánskou rezervaci v celé zemi.

Yanktonští Dakotové jsou jedním z posledních národů, které ještě trvají na tradičním způsobu vlády prostřednictvím "Kruhu setkání národa" (Oyate Omniciye). Revin syn Scott v roce 1993 v Rapid City v Jižní Dakotě úspěšně obnovil - poprvé za posledních 140 let - toto tradiční poradní shromáždění na území národů definovaném smlouvou z roku 1851. Podařilo se získat podporu i u ne-Indiánů a dosáhnout změny rasisticky podbarveného názvu místní školní budovy a symbolu školy. Oyate Omniciye také odhalilo, že okresní školští úředníci ze zištných důvodů posílali indiánské studenty i za ty nejtriviálnější přestupky (žvýkání žvýkačky, poklepávání tužkou, koukání z okna atd.) do nápravných středisek, protože každé takto umístěné dítě představovalo pro školský rozpočet okresu mimořádný příjem v hodnotě přibližně 1 200 dolarů.

Scottův druhorozený syn Inyan (lakotsky Skála) je známým hráčem na bubínky a jako host vystupuje se svými bratranci tvořícími slavnou bluesovou skupinu "Indigenous". Inyan je také juniorským mistrem v tradičních indiánských tancích a vítězem řady soutěží v tomto oboru.

Inyanovým snem je zúčastnit se jednou indiánského pow-wow na místě, kde je pohřben jeho pradědeček Foster, spolu s rodinou Sebrevierra DeCoraha, se kterou se ještě nikdy nesetkal.

Více informací o rodině Ranní Slávy
můžete získat od Revy nebo od Scotta Bartových na e-mailu

revaaim1@aol.com


DeCorah, Foster (Revin dědeček)
Padl v boji 1. srpna 1918
Hřbitov Oise-Aisne
Francie

Parcela B
Řada 04
Hrob č. 33

Wisconsinu
32. divize, 128. pěchota

Umístění hřbitova, informace a fotografie najdete na:
http://www.abmc.gov/oa.htm


http://mytwobeadsworth.com/IndigenousPerspective.html

www.indigenousrocks.com

 


GEORGE BARTA

Narodil se 25. dubna 1933 v Yanktonu, Jižní Dakota
Zemřel 13. prosince 1995 v Sioux Falls, Jižní Dakota
Manžel Revy


Nekrolog z 16. prosince 1995


INDIÁNSKÝ AKTIVISTA BARTA ZEMŘEL


George E. Barta, 62 let ze Sioux City, Iowa, zemřel na rakovinu v nemocnici ve Sioux Falls, Jižní Dakota.

Pan Barta, bývalý předseda správní rady a současný ředitel Indiánského programu pro léčení alkoholové závislosti v Sergeant Bluffu, byl činný v indiánských záležitostech od šedesátých let, kdy stál v čele úsilí o ochranu indiánských pohřebišť. Byl také až do roku 1985 po dobu 10 let výkonným ředitelem Indiánského centra v Sioux City.

Pan Barta, který byl také předsedou oblastní Rady amerických Indiánů a Národní rady městských Indiánů se zasloužil o rozvoj ochrany iowských pohřebišť a repatriační politiky. Rovněž se angažoval ve vytvoření oddělení indiánských studií na vysoké škole Morningside a Úřadu pro vzdělávání Indiánů při městském úřadu Sioux City a byl spoluzakladatelem místní organizace Hnutí amerických Indiánů (AIM Chapter) v Sioux City.

Obřad se bude konat v 10 hodin v pondělí v kostele Sv. Bonifáce, Sioux City. Mezi pozůstalými jsou jeho manželka Reva, národní tajemnice Hnutí amerických Indiánů, dvě dcery, Susan Bartová ze Sioux City a Sandra Bartová Franková z Napa, Kalifornie, syn Scott Barta ze Sioux City, Iowa, dvě sestry Jean Grovesová z Vermillionu, Jižní Dakota a Marjorie Smalleyová z Virginia Beach, Viržínie, dva bratři, Robert z Gayvillu, Jižní Dakota a William z Napa, Kalifornie, a několik vnuků a pravnuků.

 

Revini vnuci
Děti Scota, Revina syna


Revina vnučka
Kimimila Waci Win
"Kimi"


Tančící Motýlí Žena

 

 

 


Revin vnuk

Scottův syn


Inyan

 

Na těchto stránkách najdete informace o Inyanově první ceně za tradiční tance
http://www.winnebagotribe.com/dance_category_winners.htm
http://www.unitedtribespowwow.com/winners.htm

 

Synovci a neteř Scotta Barty (z otcovy strany)
Jejich kapela
Indigenous
www.indigenousrocks.com
Fotografie, hudba, rozhlasové interview a další

 

Na následujících stránkách, které se angažují v Hnutí amerických Indiánů
najdete informace o Revě a jejím synovi Scottovi

http://www.uiowa.edu/~ainsp/saa2001/doershuk.html

http://www.winnebagotribe.com/honored_winnebago_vete.htm#Air%20Force

http://www.winnebagotribe.com/honored_winnebago_vete.htm

http://www.studymed.de/contents.html

http://mytwobeadsworth.com/IndigenousPerspective.html

Články Revy Bartové

http://mytwobeadsworth.com/MorningGlory.html
http://allnative.bizland.com/ourclan3.htm

 

V této historické chronologii najdete zmínky o mnoha členech rodiny DeCorah
http://www.winnebagotribe.com/timeline.htm#1700's%20-%201750's

 

V této knize se hovoří o Scottovi Bartovi, Revině synovi
Noble Red Man: Lakota Wisdomkeeper Mathew King
Harvey Arden (Compiler) / Hardcover / Beyond Words Publishing / September 1994

 

 

Jméno, kterému dávám přednost

DOMORODÉ NÁRODY

napsal Scott Charles Barta

Další Scottův článek o Wounded Knee

Původní rudé národy z Velkého Želvího ostrova (západní polokoule, považujeme-li za střed Evropu?) samy sebe nazývají "Lakotové" nebo "Ho Cankové" a nikoliv jmény "Sioux" nebo "Winnebago".

Výraz "domorodí Američané" (v angličtině Native Americans) zní poněkud jako "primitivní". Slovo "Američané" v tomto názvu zase popírá právo na indiánské občanství a na svébytnou existenci.

Je však mnoho Indiánů, kteří neznají své vlastní dějiny a svoji vlastní krásu, jedinečnost a opravdovost a kteří pod vlivem dlouholeté poroby sami sebe označují za "domorodé Američany" nebo "americké Indiány". Doufejme jen, že tato pravda bude dál šířena a vejde ve známost, aby ji všichni pochopili a dokázali se uzdravit z prožitých traumat.

 

Mé díky
Scottovi, synovi Revy
za tyto krásné fotografie
a informace, které mi poskytl
a dovolil použít na této stránce.


Scott Barta v roce 2000

 

 

 

[hr]

PŘEDCHOZÍ                            NAHORU                        DALŠÍ

[hr]

IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE

At his feet foakleys her http://www.cagesoccer.co.uk/ little Michael Kors Väskor white satin celine veske norge salgs online slippers http://www.webmechanik.com/ lay Michael Kors Väskor Sverige half hidden cheap oakley sunglasses in the http://www.zfxsteel.com/ long http://www.pautasso-ristoranti.com/ white fur of Michael Kors Väskor the fake oakley sunglasses rug. occhiali da sole ray ban He occhiali da sole ray ban vista felt foakleys.com giddy and Longchamp Väska weak, billiga ray ban and jack wills outlet clearance that cappelli new era nba hard foakleys.com pain Ralph Lauren Sverige Online in foakleys sunglasses his chest foakleys left fitflops outlet him foakleys no peace. Longchamp Väska Sverige Online He http://www.kleenezeforyou.co.uk/ rose gafas de sol oakley baratas and went jack wills outlet into sac longchamp pas cher the mulberry tasker udsalg bedroom. Her ball dress Köpa Michael Kors Väskor lay where foakleys she celine veske norge had celine thrown it. celine veske norge salgs He flung himself on http://www.northamericantruck.com/ the http://www.vitamininternet.com/ bed and gafas oakley baratas buried foakleys his fake oakley sunglasses uk face http://www.manifestoxfare.it/ in the Beats By Dre Sverige Online rustling silk. A foakleys sunglasses faint odor foakleys for sale of mulberry mens violets pervaded it. He foakleys thought oakley sunglasses cheap of the longchamp pas cher bouquet Köpa Michael Kors Väskor that Mulberry Alexa tasker had cheap oakley sunglasses uk been cheap oakley sunglasses placed foakleys sunglasses for sale for her mulberry outlet at replica oakley sunglasses uk the cappelli new era mlb dinner. billiga michael kors Then foakleys for sale the Billiga Michael Kors flowers Mulberry tasker reminded him fake oakleys of Beats By Dre Sverige last Ralph Lauren Sverige summer. He foakley sunglasses for sale lived replica oakley sunglasses over again Outlet Ralph Lauren Sverige their gay life - Michael Kors Stockholm their ray ban kopior excursions http://www.clitflickers.com/ to fake oakleys sunglasses Meudon, Sceaux, Versailles with its celine veske warm oakleys sunglasses fake meadows, cappelli new era italia outlet online!

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.